30
dec

Oliebollenbridgedrive

Bridge Sociëteit Borne


Als je in de stille periode tussen kerst en Nieuwjaar nog wil bridgen biedt de Bridge Sociëteit Borne de gelegenheid door op zaterdag 30 december voor de 6e keer de inmiddels traditionele Oliebollenbridgedrive te organiseren in het Kulturhus, Marktstraat 23 te Borne. Het is een mooie afsluiting van het bridgejaar 2017 waar ieder jaar veel belangstelling voor is. Er zijn mooie prijzen te verdienen die door veelal plaatselijke sponsoren beschikbaar worden gesteld.

Maximaal 108 paren kunnen een ruime plaats vinden en genieten van de overheerlijke oliebollen. De indeling vindt zoveel mogelijk naar sterkte plaats zodat spelers van gelijke sterkte tegen elkaar kunnen spelen. Om 13.30 uur begint de drive. Er worden 6 ronden van 4 spellen gespeeld (topintegraal).

De inschrijving sluit uiterlijk 21 december tenzij het maximum al eerder is behaald wat weer te verwachten is. Dus maak haast met je inschrijving indien je zeker wilt zijn van deelname. De deelnemers kunnen zich per paar als volgt inschrijven: e-mail: bsb27501@gmail.com of www.nbbclubsites.nl/club/27501 (ga naar “agenda”-> 30 december: klik op groengekleurde datum en er volgt een inschrijvingsmogelijkheid) . Eventueel kan de inschrijving telefonisch plaatsvinden via 06-53933754 (Marijke Hesselink).

Bij de inschrijving vermelden:

-je naam en die van je partner plus eventueel de bondsnummers;

-e-mailadres en telefoonnummer waar je bereikbaar bent;

-speelsterkte (spelers worden naar sterkte in de A, B, of bij beginnende bridgers in de C-categorie ingedeeld);


De kosten zijn evenals vorig jaar € 20 per paar. Het bedrag dient overgemaakt te worden op rekeningnummer NL25RABO 039 75 38 294 t.n.v. Bridge Sociëteit Borne onder vermelding van beide namen. De inschrijving wordt pas definitief na ontvangst van het inschrijfgeld. Even voor kerst ontvangen de deelnemers per e-mail de voor de drive relevante informatie.

meer uit agenda
Oliebollenbridgedrive