Rooster van aftreden bestuursleden

Naam Functie Competentie Benoemd Aftredend Herbenoembaar  
Kees Feenstra Voorzitter   26-03-2015 25-03-2016 25-03-2016  
Annette Lohuis Secretaris   01-01-2013 31-12-2016 31-12-2016  
Sipke Jager Penningmeester Financieel 01-01-2014 31-12-2017 31-12-2017  
Timon Schroten Lid Financieel 01-01-2014 31-12-2017 31-12-2017  
Marianne Stevelink Lid Ondernemer 26-03-2015 25-03-2016 25-03-2016  
Gerard Annink Lid Juridisch 01-01-2016 31-12-2016 31-12-2016