20
t/m 21 jan

'T HIP 20 & 21 januari

Historisch Informatie Punt


Welkom bij 't HIP: Historisch Informatie Punt!
HIP is al enige tijd gevestigd op de bovenverdieping van Bibliotheek Borne en steeds meer mensen weten inmiddels de weg te vinden naar het HIP, het Historisch Informatie Punt. Aan de stamtafel zitten leden van de Heemkundevereniging Borne, die bezoekers willen helpen bij het zoeken naar historisch materiaal. In de loop der jaren heeft de vereniging veel gegevens verzameld met name uit de gemeente Borne. Dit is allemaal geregistreerd, gedocumenteerd en in veel gevallen ook gedigitaliseerd, zodat de informatie ook toegankelijk is voor anderen.

Wat 't HIP doet:
Elke week is deze groep bezig om boeken, krantenknipsels uit diverse regionale dagbladen en de Bornse Courant te ordenen en te rubriceren. Daarnaast zijn er nog steeds ontzettend veel foto’s, bidprentjes en andere oude documenten in het bezit van de vereniging die in het systeem moeten worden ondergebracht. ‘’Bidprentjes kunnen vooral van waarde zijn bij stamboomonderzoek’’, verklaart Piet Harder  een van de vrijwilligers, die het punt bemensen.

Openingstijden:
Momenteel is het HIP op de dinsdag- en woensdagochtend geopend van 10.00-12.00 uur. Een groep van twaalf mannen en vijf vrouwen kunnen de bezoekers dan te woord staan.

meer uit agenda
'T HIP 20 & 21 januari