10
sep

Cursus Mens in de Kunst - Start 10 sept


De mens in de Kunst van de twintigste eeuw

De mens is ontelbare keren afgebeeld in de geschiedenis. Voor de hand liggend, het is tenslotte als thema altijd voorradig en kunstenaars kunnen eindeloos experimenteren met de afbeeldingsmogelijkheden.
En wat is er boeiender dan de mens zelf?

Tijdens deze korte cursus kunstgeschiedenis gaan we een aantal belangrijke kunstenaars en stromingen (kubisme, Neue Sachlichkeit, magisch realisme, Cobra, feministische kunst, video art, performances) onder de loep nemen en zien we hoe de ontwikkeling in de weergave van het portret en het menselijk lichaam in de loop van de twintigste eeuw veranderd is. In vier lessen wordt aandacht besteed aan de vraag waarom het mensbeeld in de kunst in deze eeuw veranderd is en op welke wijze kunstenaars hier vorm aan gaven.

Het lichaam kan op veel uiteenlopende manieren worden weergegeven. Van het klassiek portret uit de Renaissance tot de geënsceneerde en vaak gefotoshopte afbeelding anno 2019. Vanaf de opkomst van het kubisme ontstaat er een grote experimenteerdrift bij kunstenaars om een mensbeeld te creëren dat niet meer een realistische weergave van de werkelijkheid hoefde te verbeelden. Deze cursus begint dan ook bij één van de grootste initiatoren van de moderne kunst, hoe kan het ook anders; Pablo Picasso.

Picasso liet namelijk zien dat zelfs een gefragmenteerd en lelijk beeld een bepaalde schoonheid kan bevatten. Volgens hem kon de kunstenaar bij het maken van grootse kunst niet ontkomen aan een bepaalde mate van lelijkheid, dat was nou eenmaal het resultaat. Voorwaarde was wel dat de herkenbaarheid moest blijven bestaan. Men zou kunnen zeggen dat uit dit principe de moderne kunst is geboren. Vanaf Picasso veranderde de kunstwereld definitief, we zien rond deze tijd dat kunstenaars steeds meer de vrijheid namen om hun gevoelsleven ook een bepalende rol te laten spelen in hun kunst.

In zelfportretten zien we dat vaak duidelijk terug. Bijvoorbeeld bij Egon Schiele en Oskar Kokoschka, waarbij de traditionele betekenis van het woord portret veranderde en persoonlijke expressie de boventoon gaat voeren. Als reactie hierop ontstond in de jaren 20 en 30 de Neue Sachlichkeit waarbij men juist weer streefde naar een terugkeer van de klassieke schildertraditie. Daarbij wilde men de mens weer zo realistisch mogelijk weergeven. Zo ontstonden nieuwe stromingen zoals het surrealisme en het magisch realisme. Bij Cobra zien we dat de menselijke figuur steeds meer vervormd wordt weergegeven. De expressieve kindertekening speelt daarbij een grote rol.

Als we aankomen in de jaren 60 en 70 zien we dat het lichaam steeds meer gebruikt wordt als sociaal of politiek statement. Het lichaam van de kunstenaar zelf wordt vanaf deze tijd een uitdrukkingsmogelijkheid om niet alleen vereeuwigd te worden, maar veel meer om deze een plek te geven binnen de maatschappij. Daarbij worden thema's als vluchtelingenbeleid, discriminatie, armoede en identiteit aangesproken. Schilderkunst, fotografie, video art, installaties en performances worden hiervoor vaak gecombineerd. Dat daarbij ook de identiteitsbepaling een grote rol speelt kunnen we goed zien aan de kunst van onder andere Jenny Saville, Nan Goldin, Cindy Sherman, Hannah Wilke.

Laat u tijdens deze cursus fascineren door de wereld die verscholen ligt achter de mens in de kunst! De cursus bestaat uit vier lessen, waarvan de eerste drie lessen plaatsvinden in het Kulturhus Borne op donderdag 9,16 en 23 april van 19.00 uur tot 21.30 uur. De vierde les bestaat uit een rondleiding in het Rijksmuseum Twenthe of mogelijk een andere locatie (actuele tentoonstelling) datum en tijdstip zal in overleg nader bepaald worden.

Koffie/thee en lesmateriaal inbegrepen
Kosten: 75 euro voor museumkaarthouders, 85 euro zonder museumkaart
Aanmelden kan door een mail te sturen naar mirandanieuwenhuis@live.nl

meer uit agenda
Cursus Mens in de Kunst - Start 10 sept