30
okt

Cursus voor Mantelzorgers

De Kunst van het Zorgen en Loslaten


Mantelzorgers verlenen zorg aan iemand in hun directe omgeving die langdurig ziek of hulpbehoevend is, bv. echtgenoot, kind of ouder. Dit is vaak heel vanzelfsprekend, maar soms ook niet. De balans tussen geven en nemen kan door het verlenen van zorg verstoord raken. Daarom heeft SIZ Twente in samenwerking met IVT een cursus ontwikkeld die u traint in vaardigheden aanleren om het zorgen voor u zelf goed te organiseren en hiermee om te gaan.
 

De cursus is geschikt voor:
Mantelzorgers die vragen hebben op het gebied van zorgen en loslaten;

Mantelzorgers die zich in de zorgsituatie niet in balans voelen;

Werkende mantelzorgers die vastlopen in hun dagelijks functioneren omdat de combinatie zorg en arbeid niet altijd makkelijk is.


Tijdens deze cursus gaan we namelijk kijken hoe dit alles voor u is. Wat is het effect van uw manier van zorg verlenen op uw familielid, op u zelf en op uw situatie, zowel positief als negatief. In het traject van negen bijeenkomsten willen we u handvatten aanreiken om oordeelvrij te leren kijken naar u zelf en de situatie.


De cursus heeft als doel:
Duidelijk krijgen wat uw kracht is en hoe u deze op een gezonde manier kunt inzetten in de zorgsituatie.

Helder in beeld krijgen waar u als mantelzorger thuis, op het werk en in de directe omgeving tegenaan loopt

Zicht krijgen op de relatie zorg en (on)betaald werk en het vinden van de balans daarin.

 


De intensieve cursus bestaat uit negen dagdelen en beslaat een periode van ruim vijf maanden. De bijeenkomsten zijn eens per drie á vier weken.  De afgelopen jaren waren veel deelnemers  positief over de inhoud van de cursus.

In het Kulturhus in Borne gaat op 30 oktober een cursus van start. Voor informatie en aanmelden kan je je  wenden tot Ineke Tieltjes (085-7731720 of aanmelden@siztwente.nl 
Meer informatie over mantelzorgondersteuning is te vinden op de website van SIZTwente www.siztwente.nl of via bovenstaand telefoonnummer.

meer uit agenda
Cursus voor Mantelzorgers