29
dec

De B.S.B. Oliebollen Bridgedrive

Bridge Societeit Borne presenteert!


Na het kerstdiner en vóór de eindejaarschampagne organiseert de Bridge Sociëteit Borne met steun van het Rabofonds Centraal Twente en het Stimuleringsfonds een gezellige bridgedrive in ons alom geprezen Kulturhus Borne.
 

Met deze uitnodiging willen wij ons richten tot alle club- en/of thuisbridgers, die het leuk vinden om in een ongedwongen sfeer een middag te bridgen, waarbij wij zorgen voor de oliebollen en een kopje koffie of thee.
 

De competitie gaan wij uiteraard niet uit de weg en er zijn vele, mooie prijzen door sponsoren beschikbaar gesteld.

Hoofdprijs: Bridgeweekend HOTEL DE BONTE WEVER in ASSEN!
 

Tot en met 27 december 2012 kunt u zich aanmelden voor deze bridgedrive:

e-mail:            bridgesocieteitborne@hotmail.com

schriftelijk:    Secretariaat BSB, Grotestraat 200B, 7622 GT Borne, of

telefonisch:   06-53933754 (Marijke Hesselink)

onder vermelding van naam, adres (evt. e-mailadres) van u en uw partner en zo mogelijk de bondsnummers voor eventuele meesterpunten. De kosten voor deze bridgedrive zijn € 15.—per paar.
 

Contante betaling of overmaking van het verschuldigde bedrag, t.w. € 15.—op het Rabobank rekeningnummer  39.75.38.294 t.n.v. Bridge Sociëteit Borne met vermelding van u beider namen, geldt als inschrijving (vol=vol  !!).


Wanneer:      Zaterdag 29 december 2012

Waar:              Kulturhus, Marktstraat 23, Borne

Tijd:     Start bridgedrive 13.30 uur

           Afhalen loopbriefjes uiterlijk 13.15 uur

meer uit agenda
De B.S.B. Oliebollen Bridgedrive