15
jan

Filosofiecafe Twente - januari

Macht, Discipline en Verzet - Michel Foucault


Mensen in Twente op laagdrempelige manier in contact brengen met filosofie, ethiek en daaraan gerelateerde maatschappelijke onderwerpen. Dat is de doelstelling van het Filosofiecafe Twente

Zondag 15 januari verzorgt Prof. Dr. Machiel Karskens een lezing met het thema: Michel Foucault - Macht, Discipline en verzet. Deze emiritus hoogleraar Politieke filosofie aan de Radboud Universiteit Nijmegen, vertelt over de Franse filosoof Michel Foucault. En spitst zich met name toe op het onderwerp: Macht, discipline en verzet.

Na zijn kritieken op de (existentie)filosofie van de vrije en zelfdenkende mens (in de Woorden en de Dingen , 1966), op de idee van vooruitgang in de wetenschap en geneeskunde (in De geschiedenis van de waanzin 1963; De geboorte van de kliniek, 1964), werd Michel Foucault met zijn boek Discipline, Toezicht, Straf (1975) ook beroemd als maatschappijkritische filosoof die de gevestigde opvattingen over (democratische) politiek en onderdrukkende macht onderuit haalt.

Hoe doet hij dat? Foucaults aanpak is kortweg te karakteriseren als ‘anders denken’. Hij leert ons anders, omgedraaid, tegen de stroom in te denken over wetenschap, waarheid, de kunst van het andere leven en over macht.

Na afloop van de lezing is er tijd en ruimte om met elkaar van gedachten te wisselen omtrent dit thema. Na een korte inleiding stellen we de machtsvragen centraal. Wat is, of beter hoe werkt macht volgens Foucault? Waarom heet disiciplinering positieve macht? En wat is de betekenis van verzet en vrijheid? Zijn zij het andere van de macht of zelf ook machten?

Aanvang: 14.00 uur, zaal open vanaf 13.30 uur.
Entree: €10,00 voor volwassenen, jongeren tot 20 jaar betalen slechts €5,00. Hierbij inbegrepen is een kop koffie of thee vooraf of in de pauze. Andere consumpties tegen betaling van een te kopen muntje van € 2,-.
Het Filosofiecafe vindt plaats op de bovenverdieping van bibliotheek Borne.

U kunt zich opgeven door €10,- (of €5,00) over te maken op NL91 RABO 0198 2534 19 t.n.v. Filosofiecafé Twente o.v.v. lezing januari 2017. Er zijn tevens kaarten verkrijgbaar aan de zaal als nog plaats is.

meer uit agenda
Filosofiecafe Twente - januari