18
sep

Filosofiecafe Twente - september

Wildgroei en verder


Het filosofiecafe Twente wil mensen in Twente op laagdrempelige manier in contact brengen met filosofie, ethiek en daaraan gerelateerde maatschappelijke onderwerpen. Het Filosofiecafe is een fysieke ontmoetingsplek voor mensen waar de grondslag voor zingeving, denken en handelen van mensen door middel van lezingen en discussies verdiept en verbreedt wordt.

Zondag 18 september zal Rob Hengelveld een lezing verzorgen. Rob is ecoloog en heeft diverse boeken geschreven. Rob Hengeveld was voorheen werkzaam bij Alterra, kenniscentrum voor de groene leefomgeving van Universiteit Wageningen. Daarna was hij als bijzonder hoogleraar verbonden aan de Vrije Universiteit, faculteit Dierecologie. Inmiddels is Hengeveld emeritus en wijdt zich aan milieuproblemen.

 

In zijn boek ‘Wildgroei’ (Uitg. Zwerk, 2013) geeft Hengeveld een overzicht van de extreme bevolkingsgroei en de gevolgen ervan. Er moet een steeds groter aantal mensen gevoed, gehuisvest en beschermd worden voor barre weersomstandigheden. Dat min of meer privé regelen, zoals in een ver verleden, is onmogelijk. Ook maakt de ontwikkeling van bijv. medische zorg en een goede oude dagvoorziening een maatschappelijke ordening noodzakelijk.
 

Dat proces ontstond duizenden jaren geleden. In de loop der tijd ontstond een maatschappelijk systeem dat steeds ingewikkelder werd en slechts in stand gehouden kan worden door een continue energiestroom met bijbehorende neveneffecten die vaak negatief zijn voor mens en dier. Het elimineren van deze neveneffecten is ook weer een energievretend proces. Deze processen verlopen, net als de bevolkingsgroei, exponentieel. Zo wordt bijv. steeds meer grond aan de voedselproductie onttrokken door ruimte beslag en verarming van gronden die men kunstmatig probeert te beperken.
 

Het lijkt er op dat we de grenzen van de bestaansbronnen voor zowel de individuele mens als de door hem ontwikkelde maatschappelijke systemen wereldwijd de grens hebben bereikt of zelfs, op onderdelen, overschreden. Zinvol geachte technische innovaties zullen steeds minder antwoorden kunnen geven en zelfs maatschappelijke processen veroorzaken die het voortbestaan van de mens kunnen tegenwerken of bedreigen. In zijn lezing zal Hengeveld dit met voorbeelden toelichten. Kom zondag ook meepraten over dit bijzonder interessante onderwerp!

 

De lezing vindt eenmalig niet plaats in Kulturhus Borne maar in het Odd Fellowhuis Hengelo. Wilbertstraat 15 F; 7556 WH Hengelo. (tegenover de Plechelmus kerk). Voor de routebeschrijving zie www.filosofiecafetwente.nl

U kunt zich vooraf opgeven bij info@filosofiecafetwente.nl door € 10,- over te maken op IBAN NL91 RABO 0198 2534 19 t.n.v. Filosofiecafé Twente onder vermelding ‘lezing wildgroei’ tot donderdag 15 september 2016. De prijs is inclusief koffie of thee. Zaal open om 13.30 uur.
 

 

meer uit agenda
Filosofiecafe Twente - september