22
jan

Formulieren Hulp 22 januari


I edere dinsdag en donderdag

 

Gratis adequate hulp bij het invullen van uw formulieren

 

In de bibliotheek van Kulturhus Borne gaat dinsdag 2 oktober de FormulierenHulp van start; een fysieke desk waar iedereen die problemen heeft met het invullen van formulieren gratis terecht kan. Nederland zit vol met wetten, regels en voorzieningen. Veel mensen vinden het moeilijk om formulieren in te vullen. Ook komt het in de praktijk regelmatig voor dat men om uiteenlopende redenen de voor hen geschapen voorzieningen niet kent, de weg er naar toe niet weet en ook geen kans ziet ze aan te vragen.

 

Maar er is hulp en raad! Want de  Bornse FormulierenHulp staat paraat!

Het gaat hierbij vooral om wettelijke regelingen bijv. met betrekking tot:

• Huurtoeslag

• Tegemoetkoming studiekosten

• Kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en zuiveringslasten

• Hulp bij contacten met telefoon-, internetproviders, water- en energie leveranciers

• Woonbeheer

•  Scholen

•  Verenigingen

 

De FormulierenHulp is gehuisvest op de bovenverdieping van de  bibliotheek en kent royale openingstijden:

Dinsdags van 10.00-12.00 uur en donderdags van 14.00-16.00 uur.

meer uit agenda
Formulieren Hulp 22 januari