24
mrt

Hendrik Jan Bökkers ***GECANCELLED***

***GECANCELLED***


***Naar aanleiding van de persconferentie van het kabinet vanmiddag, dd 12 maart, is besloten om deIT evenement te cancelen. De maatregelen om het corona virus in te dammen zijn t/m 31 maart aangescherpt. Bijeenkomsten met meer dan 100 personen worden in heel Nederland afgelast . Uit het oogpunt van veiligheid gaat daarom dit college helaas niet door.***

 

Uniek college voor groep 8 door Hendrik-Jan Bökkers!
 

De maand maart is dialectmaand in Nederland. Speciaal voor alle groepen 8 in Borne, Hertme en Zenderen is er i.s.m. Twentehoes*/de IJsselacademie heel spontaan een gigantisch leuk, educatief en uniek evenement ontstaan.

Op dinsdag 24 maart geeft de frontman van de succesvolle (dialect)band Bökkers een swingend, interactief college over dialect en de geschiedenis van het Nedersaksisch, gecombineerd met taal en muziek. Het college wordt met Hendrik Jan logischerwijze ‘’onwies’’ muzikaal.

Hendrik Jan Bökkers is niet alleen muzikant, zanger en vader, hij is tevens in bezit van zijn lesbevoegdheid. Ook is hij werkzaam voor de IJsselacademie én hij heeft zich vorig jaar (naast onder meer Herman Finkers) aangemeld bij de Stichting ‘’Levende Talen Nedersaksisch’’, om mee te werken aan de ontwikkeling van een leerlijn Nedersaksisch voor het basisonderwijs.

Basisscholen uit Borne, Hertme en Zenderen zijn via de ICC-ers met een speciale mailing hiervoor uitgenodigd. Zij kunnen zich t/m vrijdag 6 maart inschrijven voor dit college.

*Twentehoes is onderdeel van de IJsselacademie en het centrum voor streektaal en streekcultuur van Twente.

Nedersaksische taal & zo

Dialect, dat is toch iets voor oude mensen? Jongere generaties spreken nauwelijks streektaal. Op 160 basisscholen in Overijssel gaan leerlingen in maart aan de slag met het Nedersaksisch. Ruim 160 Overijsselse basisscholen hebben de gratis Wiesneus ontvangen. Nedersaksische verhalen worden voorgelezen. En alleen in Borne komt Bökkers-voorman Hendrik Jan Bökkers college geven aan schoolkinderen uit groep 8.

Regionale overheden en het Rijk spraken op 10 oktober 2018 af het Nedersaksisch als streektaal te stimuleren. Het convenant erkent het Nedersaksisch als een verrijking voor het Nederlands cultureel erfgoed.

Het Nedersaksisch ontstond rond het jaar 800 en was de taal van de Hanze, het middeleeuwse handelsverbond in Noordoost-Europa. Nedersaksisch is net als het Nederlands voortgekomen uit het Germaans. Het hele Nedersaksische taalgebied loopt van Oost-Nederland via Noordoost-Duitsland tot aan Denemarken. Anders dan het Fries is er niet één standaard Nedersaksisch. Alleen al Nederland kent minstens zeven regionale varianten, zoals Drents, Twents, Veluws, Sallands, Achterhoeks, Gronings en Stellingwerfs.

In april 2019 werd ‘Levende Talen Nedersaksisch’ opgericht, een stichting die zich onder meer sterk gaat maken voor Nedersaksische leermiddelen in het onderwijs. De stichting spant zich in voor professionalisering van het onderwijs in deze regionale taal, het stimuleren van uitwisseling en doorontwikkeling van lesmateriaal en het bijdragen van een positieve attitude ten opzichte van de inzet van regionale talen in het onderwijs.

In de aanloop naar de oprichting meldden zich al 43 geïnteresseerden als lid aan. Onder meer docenten uit het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs, maar ook enkele Bekende Nedersaksen hebben zich bij dit initiatief aangesloten. Zo steunt Herman Finkers de stichting en heeft Hendrik Jan Bökkers zich gemeld om mee te werken aan de ontwikkeling van een leerlijn Nedersaksisch voor het basisonderwijs.

In augustus 2019 is Hendrik Jan Bökkers als curriculumontwikkelaar Nedersaksisch begonnen op de IJsselacademie in Zwolle. De doelstelling was om tot een gemeenschappelijk curriculum voor het Nedersaksisch te komen. De eerste stap is hiervoor nu gezet: de kerndoelen zijn vastgesteld. Klik hier voor de kerndoelen. Deze kerndoelen gelden voor het hele Nedersaksische taalgebied en alle streektaalinstituten in dit gebied hebben aan deze kerndoelen hun goedkeuring gegeven.

De volgende stap is dat Bökkers bezig gaat met het ontwikkelen van een leerlijn, die gevuld gaat worden met bestaand lesmateriaal uit alle taalgebieden van Nedersaksië.

 

meer uit agenda
Hendrik Jan Bökkers ***GECANCELLED***