10
jun

Het Duurzaamste Idee van Borne

Inspiratiebijeenkomst Duurzaamheid


Op 10 juni wordt het Kulturhus omgetoverd tot podium voor het ‘duurzaamste idee voor Borne’. Naast veel inspirerende voorbeelden over duurzaamheid en oplossingen om geld en het milieu te sparen, mag iedereen die dat wil een duurzaam idee voor de Bornse gemeenschap presenteren. Naast een jury mogen ook alle aanwezigen stemmen op het in hun ogen beste idee. Dit idee wordt beloond met een geldbedrag! Daarnaast worden alle ideeën na de 10e juni getoetst op haalbaarheid. We zoeken partners die willen meewerken aan de realisatie en de haalbare ideeën kunnen een plek krijgen op de duurzaamheidsagenda van de gemeente Borne.


Zie ook: www.mijnborne2030.nl

 
meer uit agenda
Het Duurzaamste Idee van Borne