10
feb

Invulmiddag Begrotingswijzer gemeente Borne

Denk mee met de Gemeente Borne!!!


De gemeente Borne moet - net als alle gemeente keuzes maken – en dat kunnen ze niet alleen. De gemeente voert bepaalde taken niet meer uit. Ze organiseren taken anders. Zoals met elkaar is afgesproken in de toekomstvisie MijnBorne2030: dynamische dorpen, de gemeente stelt prioriteiten.

 

Op dit moment staat de Begrotingswijzer van de gemeente Borne online. Met de Begrotingswijzer nodigt de gemeente iedereen uit mee te denken over de keuzes die worden gemaakt bij een nieuwe ronde bezuinigingen. Ook is de gemeente Borne op zoek naar nieuwe, innovatieve ideeën. Wat moet ze niet of anders doen? Wat kan ze beter doen?

 

De keuzes die in de Begrotingswijzer worden gemaakt betekenen niet meteen daadwerkelijke bezuinigingen op die onderwerpen. Na de Begrotingswijzer organiseren de gemeente  themabijeenkomsten om samen echte bezuinigingsvoorstellen uit te werken. Deze voorstellen worden uiteindelijk voorgelegd aan de gemeenteraad.

Om deelname aan de begrotingswijzer voor iedereen mogelijk te maken heeft de gemeente een Invulmiddag georganiseerd. U kunt als betrokken burger van 13.00 tot 17.00 uur terecht in het Kulturhus Borne  om u te laten helpen bij het digitaal invullen van de begrotingswijzer. Ook kunt u er voor kiezen om een schriftelijke enquete in te vullen. Er zullen medewerkers van de gemeente Borne aanwezig zijn. 

Aanvang: 13.00-17.00 uur
Locatie: bibliotheek Borne

meer uit agenda
Invulmiddag Begrotingswijzer gemeente Borne