27
dec

Kerstverlichting

Landelijk stilte-moment


In een tijd dat het donker het licht dreigt te overschaduwen, waar mensen over elkaar heen vallen, waarin gesproken wordt over meer grenzen en al-dan-niet welkome vluchtelingen, lijkt Kerstmis een ideale tijd om een ander geluid te laten horen: "Stilte". In stilte voelen we ons weer verbonden- met onszelf, elkaar en het grote geheel. De eenheid achter de verscheidenheid wordt voelbaar en oplossingen dienen zich aan. 

Op derde Kerstdag, zondag 27 december om 20:00 uur komt men samen op pleinen, stadsparken en andere openbare plekken in heel Nederland om de stilte te laten spreken. er worden kaarsen aangestoken als symbool voor het licht dat iedereen verbindt, vervolgensis men stil voor een bepaalde tijd, afhankelijk van de weeromstandigheden. 

Deze uitnodiging gaat ook uit naar de mensen die het momenteel hard kunnen gebruiken en naar degenen die tussen wal en schip vallen: de zogenaamde "ontheemden en illegalen". Mensen worden in heel het land opgeroepen om samen te komen: jong, oud, rechts, links, rijk, dakloos, staatloos. Iedereen is welkom

Praktisch: Neem een kaars mee in een windlicht, trek warme kleding aan en eventueel een kussen om op te zitten. Het aansteken van de kaarsen (neem vuur mee) gebeurt in stilte, evenals de meditatie. Het is niet bedoeld als een protestbijeenkomst. Men is nergens tegen en vecht tegen niets of niemand. Het gevoel dat de initiatiefnemers willen uitstralen is te vangen in de woorden "Harten Zonder Grenzen". Zet het hart open en laat de liefde stromen. 

Doe je mee met kerstverlichting Klik op de link en ga naar de evenementen linksonder op de FB pagina 
https://www.facebook.com/Stadsverlichting

Deel deze link en deze mail: nodig zoveel mogelijk mensen uit door netwerken en vriendenclubs met elkaar te verbinden. Dit is een unieke kans om een "ander geluid" te laten horen en een stap te zetten richting een samenleving die vanuit neutrale oplossingen denkt in plaats vanuit tegenstellingen.

meer uit agenda
Kerstverlichting