19
sep

Leren Kunstkijken - start

Docent: Miranda Nieuwenhuis


Deze korte, interactieve cursus kunstgeschiedenis leert je op een andere manier naar moderne en hedendaagse kunst kijken. In vier lessen leer je de basisprincipes van de kunstpsychologie en de belangrijkste stromingen vanaf 1950 tot nu te herkennen. Op een speelse manier geeft docent Miranda Nieuwenhuis uitleg over de verschillende aspecten van het kijken en beleven van kunst.

Miranda Nieuwenhuis:
''In de eerste les duiken we in de bijzondere wereld van de kunstpsycholo-gie. Deze is bepalend voor de manier waarop we een kunstwerk beoorde-len. Alle objecten in onze omgeving worden razendsnel door onze herse-nen gescand en als bekend of onbekend ingeschat.

Als we een voorwerp niet meteen herkennen kan dit een mogelijke bedrei-ging inhouden. Daardoor kan een kunstwerk dat we in eerste instantie niet begrijpen zelfs afstotelijk lelijk gevonden worden. De waardering stijgt pas zodra we de beeldtaal ervan kunnen lezen. In deze les gaan we opnieuw leren lezen, maar dan op een verrassende manier. Hoe kan het dat een kunstwerk zoveel verschillende reacties oproept? Wat is de bedoeling van de kunstenaar en komt die boodschap ook echt over? En natuurlijk, de allerbelangrijkste vraag,wat betekent kunst voor mensen?

In de tweede en derde les ga ik op al deze en andere vragen dieper in en maakt u kennis met enkele stromingen vanaf de jaren vijftig van de vorige eeuw die het verloop van de kunstgeschiedenis voorgoed veranderd hebben. Beginnend bij het abstract expressionisme, één van de belangrijkste en meest grensverleggende kunststromingen binnen de twintigste eeuw, vervolgen we onze weg door de kunstgeschiedenis via Cobra, arte povera, land art en de conceptuele kunst naar het heden, 2018. Bij sommige zal ik iets langer stilstaan dan bij andere, omdat deze van grotere betekenis zijn geweest binnen de ontwikkeling van de moderne kunst. Tijdens de lessen zult u ontdekken dat de kunst die in deze tijd ontstaan is vaak helemaal niet zo abstract is als ze in eerste instantie lijkt.

De vierde les bestaat uit een bezoek aan het Rijksmuseum Twenthe, waar ik een rondleiding zal geven en u de behandelde lessen direct in de praktijk kunt brengen en de stromingen leert herkennen. Aan de hand van werken uit de vaste collectie zal ik alles verduidelijken in deze speciale les. Ter afsluiting drinken we koffie of thee in het museum waar we de eindevaluatie en verdere vragen bespreken.''

Deze cursus is voor iedereen bedoeld die zich interesseert voor kunst en kunstgeschiedenis en graag op een andere manier naar kunst wil leren kijken. Bij een volgende museumbezoek zult u meer zien dan ooit tevoren.

Data, tijden en kosten
De cursus Leren Kunstkijken is op woensdag 19, 26 september en 3 oktober, plus de vierde les die bestaat uit de rondleiding in het Rijksmuseum Twenthe. De datum daarvan wordt in overleg met alle cursisten nog bepaald.

Tijd: 19.00 uur tot 21.30 uur in lokaal B4.
Kosten: €75,00 voor museumkaarthouders, €85,00 zonder museumkaart.
Inclusief koffie/thee, documentatie en museumbezoek.

AANMELDEN kan via: mirandanieuwenhuis@live.nl en/of 06-47217261

meer uit agenda
Leren Kunstkijken - start