12
nov

Lezing (levens)testament


DE REGIE ZELF IN HANDEN HOUDEN?

Het kan ook u gebeuren: op een bepaald moment in uw leven kunt u zelf niet meer uw eigen beslissingen nemen. Daar kan een proces aan voorafgaan, bijvoorbeeld bij dementie. Maar het kan ook plotseling gebeuren, bijvoorbeeld als u een ernstig ongeluk krijgt. Wie kan dan uw wensen op medisch gebied kenbaar maken aan de behandelend arts? Hoe en door wie wordt uw vermogen beheerd?

Als u dat zelf niet meer kunt, moeten er namens u een aantal zaken worden geregeld bijvoorbeeld het betalen van rekeningen en het bijhouden van uw administratie. Als u niet meer thuis kunt wonen, dan moet iemand voor u een nieuw tehuis zoeken en namens u beslissen wat er met uw huis en de inboedel moet gebeuren. Het gaat niet alleen om zakelijke beslissingen maar ook om beslissingen over uw medische behandeling.

De echtgenoot/partner of de kinderen?
Vaak wordt gedacht dat een echtgenoot, partner of de kinderen de beslissingen kunnen nemen als men dat zelf niet meer kan. Dat is echter niet altijd zo. Een ongetrouwde partner mag niet altijd medische beslissingen voor de partner nemen. Kinderen mogen niet zomaar het huis van hun alleenstaande ouder verkoper als deze blijvend wordt opgenomen in een verzorgingstehuis.

Levenstestament of algemene volmacht?
U kunt bij de notaris een levenstestament opmaken. De naam zegt het al: een levenstestament is een ‘testament’ dat werkt tijdens uw leven terwijl een ‘gewoon’ testament juist vastlegt wat er na uw overlijden met uw nalatenschap (de erfenis) moet gebeuren. In een levenstestament kunt u vastleggen wie de vertrouwenspersoon is die voor u beslissingen neemt als u dat zelf niet meer kunt. Daarbij kan in het levenstestament worden beschreven op welke manier de vertrouwenspersoon te werk moet gaan.

U kunt er voor kiezen meerdere vertrouwenspersonen tegelijkertijd aan te wijzen of een reserve-vertrouwenspersoon te benoemen. Als u wilt, kunt u naast de vertrouwenspersoon ook een toezichthouder benoemen.

Lezing notaris bij het Kulturhus
Wij (Kuhlmann Westerhof & De Kok notarissen) hebben op kantoor gemerkt dat er veel vragen zijn over het levenstestament en/of het testament. Er zijn mensen die zowel een testament als een levenstestament hebben.

Wanneer kiest u wat? Wilt u over deze onderwerpen meer weten:

ons kantoor zet op dinsdagavond 12 november a.s. om 19.00 uur in de theaterzaal van Kulturhus Borne alle belangrijke zaken op een rij. Onder het genot van een lekker kopje koffie of thee kunt u met uw vragen bij ons terecht. De lezing zelf zal starten om 19.30 uur en tot ongeveer 21.00 uur/21.15 uur duren.

Wilt u aanwezig zijn bij de lezing in het Kulturhus te Borne? U bent van harte welkom.

Meld u dan snel aan via het emailadres meere@kwdk.nl of telefonisch (074-266 13 93).

Noteer het alvast in uw agenda; ik zie u graag de 12e november!

N.M. (Nienke) Westerhof, notaris te Borne

meer uit agenda
Lezing (levens)testament