3
mrt

Mantelzorgcafé - de Ster

ZorgSAMENMaart 2016


Elkaar voorthelpen, zorgen voor en omzien naar, de noaberschaps-gedachte uitdragen, zichtbaar maken wat er allemaal aan hulp en ondersteuning in de zorg mogelijk is binnen de gemeente Borne en omstreken; zowel op het professionele vlak als in de privésfeer. Dáár gaat het om in de ZorgSAMENmaart.

In deze ZorgSAMENmaart worden op diverse locaties in Borne diverse informatieve, participerende, gezellige, ontroerende, inzicht gevende activiteiten aangeboden op het gebied van zorg en welzijn. Hierbij staan mens en zorg centraal.


Het MantelZorgcafe is een ontmoetingsplek voor iedereen die met zorg te maken heeft, ongeacht de leeftijd. Doel: ontmoeting en ontspanning. Zonder opgave vooraf; iedereen is van harte welkom, er is een vrije inloop.

Mantelzorgers en zorgontvangers kunnen elkaar hier ontmoeten en eventueel ervaringen te delen. Zij kunnen tevens informatie en advies inwinnen of enkel voor ontspanning en gezelligheid binnenlopen. Als de mantelzorger even het dorp in wil is dat mogelijk terwijl de ervaren gastvrouw/gastheer van het MantelZorgcafe zich dan over de bezoeker zal ontfermen. We heten u van harte welkom tijdens de ZorgSamenMaart!

Locatie: De ster
Tijd: 13.30-15.30

meer uit agenda
Mantelzorgcafé - de Ster