31
mrt

Netwerken/Workshop

met Ferenc van Damme


***N.a.v. de inspirende inspiratiemiddag 15 maart jl, hebben we besloten om tegemoet te komen aan de behoefte die er blijkt te zijn om inhoudelijk een vervolg te geven aan deze inspiratiemiddag. Men wil méér, de diepte in, en samen met Ferenc van Damme. Daarom hebben we besloten om het oorspronkelijke programma van de netwerkmarkt helemaal om te gooien; we doen het gewoon! Organisaties die zich reeds hebben aangemeld voor het oorspronkelijke bedrag, krijgen allen hoogstpersoonlijk bericht van de nieuwe invulling van het programma!***

Ontmoet elkaar op deze Netwerk/workshop bijeenkomst! Want netwerken wérkt! Ter afsluiting van de Bornse ZorgSAMENmaart 2016 organiseren we deze middag: op donderdag 31 maart, van 15.00-17.00 uur. Volop kennismaken én een workshop onder leiding van Ferenc van Damme, naar aanleiding van inspiratiemiddag van 15 maart, samen met collega's uit het vakgebied. Deze middag gaan we verder waar we gebleven waren: wat kunnen we samen doen om de client in de regie te zetten en dit samen uit te voeren? Waar ligt de behoefte van de zorgbehoevenden? Spelen wij daar samen goed op in en hoe kunnen we het nog beter doen? Aan het eind van de middag hebben we de gezamenlijke stip op de horizon op papier staan!

En passant wordt er natuurlijk automatisch met elkaar genetwerkt, en nagepraat over de inspiratiemiddag van 15 maart. Wilt u deelnemen aan deze middag? Deelname kost €5,00 per persoon.

Ook als u er niet bij bent geweest 15 maart, dan is deze middag nuttig en leuk!

JA, U DOET MEE AAN DE NETWERKSESSIE? DAT IS NATUURLIJK FANTASTISCH!
Wilt u zich dan aub voor 25 maart aanmelden via: events@kulturhusborne.nl

Naadloos aansluitend op de Netwerkmarkt start om klokslag 17.00 uur (jawel, ínternationale borreltijd) het Borne Boeit Café, ook in de grote zaal van het Kulturhus. In deze Bornse variant van ''De Wereld Draait Door'' schuiven inwoners aan, om onder leiding van de redactie van BorneBoeit te praten aan de hand van een thema.
Deze editie van het Borne Boeit Café is de rode draad natuurlijk de essentie van de ZorgSAMENmaart:

elkaar voorthelpen, zorgen voor en omzien naar, de noaberschaps-gedachte uitdragen, wat is er allemaal aan hulp en ondersteuning mogelijk in de zorg binnen de gemeente Borne en omstreken; zowel op het professionele vlak als in de privésfeer.

Dit gebeurt op een luchtige manier, met diverse gasten, waarbij zwaardere onderwerpen niet geschuwd zullen worden, inclusief muzikale intermezzo's. En mét de borrelnootjes op de tafels.

Met deze editie van het Borne Boeit Café sluiten we samen de ZorgSAMENmaart 2016 af! Uiteraard bent u van harte welkom om ook dit evenement bij te wonen.

 

meer uit agenda
Netwerken/Workshop