1
feb

Omdenk workshops Zorg

De ZorgSAMEN Week


In de 1e week van februari organiseert Kulturhus Borne i.s.m. ‘t Dijkhuis van TriviumMeulenbelt-Zorg (TMZ) een themaweek rondom familieparticipatie: ‘de ZorgSAMEN Week’.

Als zorgverlener samenwerken met de familie, dat is geen punt van overweging meer, maar noodzaak. Gezamenlijk kun je namelijk betere zorg geven. Bovendien komen wat extra handen en aandacht de zorgvragers ten goede. Familieparticipatie is onmisbaar in de langdurende zorg. Participatie vraagt iets van alle partijen; van de familie, van de zorgvrager én van de zorgprofessional. In de praktijk blijken veel familieleden en vrienden af te haken als iemand ernstig ziek wordt of afhankelijk is van zorg. Zorgorganisaties hebben op hun beurt dikwijls moeite om in de drukte de familieparticipatie goed te organiseren. Een goed doordacht beleid voor familieparticipatie brengt aan alle kanten verbetering. Het vraagt de nodige inspanningen van alle betrokkenen op uitvoerend én bestuurlijk niveau. Niet alleen versterken en verlichten, maar ook een stevige verbinding leggen tussen formele en informele zorg. Door SAMEN te werken, en SAMEN te zorgen. Vandaar onze titel de ‘’ZorgSAMEN Week’’. Deze ZorgSAMEN Week is interessant voor:
- Zorgprofessionals
- Mantelzorgers en vrijwilligers
- Zorgvragers
- Beleidsmakers
- Overige geïnteresseerden

De week gaat zaterdag 1 februari spectaculair van start met 2 spannende en bijzondere workshops; omdenken, zónder gebakken lucht en mét praktische handvaten. Gegarandeerd dat je na deze workshops weer met een frisse blik kunt kijken naar degene(n) voor wie je zorgt of naar degene(n) waar jij beleid voor maakt! Aansluitend is er de mogelijkheid tot lekker eten. De voorstelling ‘’Goed Bedoeld’’ sluit de dag op perfecte wijze af. Het programma ziet er dan als volgt uit:

Workshop Goed Bedoeld: (VOL)

In Goed bedoeld staat niet de patiënt centraal, maar degene die toekijkt en probeert het lijden van de ander te verzachten. Theatergroep Nieuw Leiden brengt een ode aan deze mensen en zoomen in op de dilemma’s die goede bedoelingen met zich meebrengen. Hoe ga je om met je medeleven als zorgprofessional/mantelzorger? Wanneer helpt het je en wanneer zit het je in de weg? In de workshop worden casussen van deelnemers op luchtige wijze bespreekbaar gemaakt en reflecteren de deelnemers op eigen (werk)situaties die ze moeilijk vinden. Deelnemers worden zich door schrijf en speloefeningen bewust van hun eigen goede bedoelingen en zowel de talenten en valkuilen daarvan.
Website: www.nieuwleiden.com/workshops

Workshop door De Keerzijde®:   (VOL)
Deelnemers aan deze workshop gaan zelf ervaren wat het betekent om van zorg afhankelijk te zijn. Het team van ervaren zorgmedewerkers zorgt gedurende de workshop namelijk voor jóu. Je ervaart de zorg nu eens van de andere kant. De Keerzijde® staat voor ‘ervaren’ en ‘doen’ en niet meer praten over. Cruciaal is de vraag: wat gebeurt er eigenlijk met mij wanneer ík afhankelijk word van zorg? Als er meer óver mij, dan mét mij gesproken word? Als alles wat ik zeg of doe in een dossier geschreven word?  Het doel is om iedereen in de zorg deze unieke ervaring mee te geven ter ondersteuning aan de ontwikkelingen van nu. Eenmaal De Keerzijde® ervaren, maakt dat je anders in je werk staat. Wij bieden het aan. Jij bepaalt wat je er vervolgens mee gaat doen binnen de zorg die jij verleent. De Keerzijde® is geen rollenspel en geen theater. Je blijft gewoon lekker jezelf. Niets zo makkelijk als dat. Deze workshop staat voor hilariteit met een boodschap. Een spektakel waarin je samen met collega’s gaat beleven waar het eigenlijk om draait in de zorg: de mens.
Website: www.dekeerzijde.com

Aansluitend is er de mogelijkheid om aan te schuiven bij een heerlijke maaltijd. Waarna om 20.00 uur de voorstelling ‘’Goed Bedoeld’’ (http://www.nieuwleiden.com/voorstelling) wordt opgevoerd in onze theaterzaal. Ter afsluiting van deze middag en avond vol goede bedoelingen, kan men onder het genot van een lekkere borrel napraten in het ‘’Medelijdencafé’’.

De tijden zijn:
15.00- 16.30 uur: 1e ronde workshop Goed Bedoeld - op de 1e etage van de Bibliotheek
16.30- 17.00 uur: pauze
17.00- 18.30 uur: 2e ronde workshop De Keerzijde® - in lokaal M1 van de Muziekschool in het souterrain
19.00: heerlijke maaltijd - Foyercafé
20.00: voorstelling ‘’Goed Bedoeld’’ - Theaterzaal
21.15: napraten –en borrelen in het Medelijdencafé


Wat kost het?
We zijn heel blij en trots dat de workshopsleiders van De Keerzijde en Goed Bedoeld meer dan bereid zijn gevonden om voor deze hele speciale week een hele speciale prijs te maken! Maak daarom gebruik van deze bijzonder goedkope aanbieding en unieke kans!
Deelname per workshop p.p: €30,00 (2 workshops samen €60,00)
Heerlijk buffet: € 13,00
Voorstelling: € 12,00

De workshops zijn volgeboekt! Voor de maaltijd kunt u zich nog aanmelden tot en met vrijdag 31 januari tot 12.00 uur. Voor de voorstelling zijn nog kaarten, deze kunt u reserveren via 074 -2657200.

Met hartelijke SAAMhorige groeten, we hopen u 1 februari te begroeten aan de Marktstraat 23 in Borne!

meer uit agenda
Omdenk workshops Zorg