11
sep

Opening Taalhuis Borne

Hét huis voor informatie & advies rondom taal


Van 7-13 september is het de Nederlandse Week van de Alfabetisering. Ook in onze bibliotheek is er dan extra aandacht voor taal. Onder het landelijke motto van Tijd voor Taal! worden er in die week diverse activiteiten georganiseerd.

Vrijdag 11 september openen wij het splinternieuwe Taalhuis. Hét huis voor informatie & advies rondom taal. Iedereen die beter Nederlands wil leren lezen en schrijven kan daar terecht, want in het Taalhuis hebben en maken we tijd voor taal!

Bij het Taalhuis werken docenten en vrijwilligers. Op dit moment zijn er in Borne al 30 vrijwilligers gecertificeerd; zij hebben een cursus van Stichting Lezen en Schrijven met succes afgerond. Samen wordt er gekeken wat een bezoeker nodig heeft en gaat men samen met een docent en/of vrijwilliger aan de slag. Ook voor beter leren rekenen of werken met de computer kan men zich melden bij het Taalhuis.

Vanaf 11 september is het Taalhuis elke woensdagmiddag van 13.30-15.30 uur bemenst met een deskundige (gecertificeerde) ''taalvraagbaak''. De stip op de horizon is natuurlijk om deze bemenste openingstijden aan te passen aan de vraag en behoefte vanuit de samenleving.

Nog altijd is het zo dat veel mensen (ongeveer 1 op de 9 volwassenen) onvoldoende kunnen lezen en schrijven om te kunnen participeren in de samenleving: een mail sturen, een bijsluiter lezen, een treinkaartje kopen, een formulier van de gemeente invullen. Allemaal zaken en informatie die van belang zijn.

Samen kunnen we veel doen om mensen die moeite hebben met lezen en schrijven een stap vooruit te helpen. Dat weet onze Bornse bibliotheek maar al te goed en wil daarom zoveel mogelijk informatie beschikbaar én toegankelijk maken. Want laaggeletterdheid zorgt voor persoonlijke problemen op de arbeidsmarkt en in het dagelijks leven.

Ook is het de bedoeling dat het Bornse Taalhuis uiteindelijk geheel en al in teken van taal-voor-iedereen komt te staan, waar bijvoorbeeld ook nieuwe talen geleerd kunnen worden. Twents, Spaans, Japans of Engels, om maar iets te noemen. Samen werken we naar een all-in-one taalcentrum toe, voor elk niveau.

meer uit agenda
Opening Taalhuis Borne