7
sep

Taalcafé met High Tea

Tijd voor Taal!


Veel bibliotheken in Nederland openen de Week van de Alfabetisering met een taallunch op maandag 7 september. Wij hebben een kleine variant bedacht: een Taalcafé met een High Tea, aan het eind van de middag. Het doel is hetzelfde: laaggeletterdheid met een leuk, aantrekkelijk en inspirerend ''eetmoment'' onder de aandacht te brengen. Voor iedereen die met taalontwikkeling te maken heeft. 

Als je veel leest, merk je sneller wat er in de wereld om je heen gebeurt. Je krijgt informatie die je nodig hebt om echt mee te doen in de samenleving. Niet alleen d.m.v. het gedrukte woord, maar ook via het digitale circuit (denk maar aan het begrijpen van een woningsite, online formulieren en cursussen). Ook is taal gewoon een 'must' om aan werk te komen, je werk te kunnen doen en te groeien in je functie. Nog altijd is het zo dat veel mensen (ongeveer 1 op de 9 volwassenen) onvoldoende kunnen lezen en schrijven om te kunnen participeren in de samenleving: een mail sturen, een bijsluiter lezen, een treinkaartje kopen, een formulier van de gemeente invullen. Allemaal zaken en informatie die van belang zijn.

Lezen en schrijven is essentieel voor de toekomst van iedereen. Samen kunnen we veel doen om mensen die moeite hebben met lezen en schrijven een stap vooruit te helpen. Of dat nu gaat om het leren van een nieuwe taal of om het verbeteren van het Nederlands. 

Dat weet onze Bornse bibliotheek maar al te goed en wil daarom zoveel mogelijk informatie beschikbaar én toegankelijk maken; zoveel mogelijk informatie en digitale vaardigheden delen met zoveel mogelijk mensen. Want laaggeletterdheid zorgt voor persoonlijke problemen op de arbeidsmarkt en in het dagelijks leven. 

De Taal High Tea wordt georganiseerd voor iedereen die met taalontwikkeling te maken heeft. Tijdens de high tea krijgt iedereen onder meer de gelegenheid om zichzelf te pitchen en is er gelegenheid om op een ongedwongen manier te netwerken als taalvakkrachten onder elkaar.

Houdt u zich vakmatig bezig met taal en heeft u per abuis geen uitnodiging van ons ontvangen voor het bijwonen voor de Taal High Tea? Meld u zich dan alsnog aan per email: info@bibliotheekborne.nl

meer uit agenda
Taalcafé met High Tea