29
okt

Thijs Kemperink: de anti-pest voorstelling

Jeugdvoorstelling over pesten


Cabaretier Thijs Kemperink komt ook naar het Bornse theater met een jeugdvoorstelling over pesten. De voorstelling is bedoeld voor groep 8-leerlingen, brugklassers én ouders van de kinderen.

Als cabaretier Thijs Kemperink zich verplaatst in iemand die gepest wordt, dan krijgt hij een brok in zijn keel. In een speciale voorstelling voor brugklassers, 8e-groepers én hun ouders vertelt hij zijn verhaal over pestgedrag. Niet in de hoop het pesten te kunnen stoppen, maar met het doel hen aan het denken te zetten.

Pesten is iets van alle tijden. Maar door internet en social media is het vandaag de dag moeilijker te ontlopen dan vroeger. De eenzaamheid van een pestslachtoffer, een jongere die zelfs niet tegen zijn ouders durft te vertellen dat hij of zij gepest wordt, is voor hem onverteerbaar. “Werd je vroeger gepest, dan was je thuis veilig. Nu gaat het pesten altijd maar door. Zodra je de computer aanzet wordt je er weer mee geconfronteerd”, zegt de cabaretier, die overigens zelf geen echte pestervaringen kent. “Ik zat gelukkig altijd in klassen waar niet werd gepest, hooguit geplaagd. Maar dat betekent niet dat mijn klasgenoten dat ook zo voelden. Een voorbeeldje. Wij noemden vroeger op de basisschool iemand uit onze klas altijd bij de bijnaam. Daar dachten we helemaal niet bij na. We dachten hooguit dat diegene dat wel oké vond en waren dan ook stomverbaasd toen we erachter kwamen dat hij dat heel erg vond. Dat hij dat ervoer als pesten, terwijl wij er geen idee van hadden wat voor impact dat op hem had. Deze klasgenoot gaf dat aan en nadat de meester er met ons over had gepraat, hield het op. Maar het aantal kinderen dat in stilte lijdt is vele malen groter.”

Inmiddels volwassen en theatermaker, kan hij zich nu veel beter voorstellen hoe het moet voelen om altijd het buitenbeentje te zijn. “Als artiest verplaats je je altijd in de situatie van jezelf of een ander. Als ik me inleef in een pestslachtoffer, dan krijg ik daar echt de rillingen van. Dat is ook het doel van deze voorstellingen. Ik kan het pesten niet uitroeien, maar ik kan wel mensen aan het denken zetten. Hen de emotie laten voelen. Het enige wat ik mijn publiek vraag is: stop ermee of zeg er wat van.”

Het idee voor dit programma ontstond nadat Kemperink meerdere malen via de media met het onderwerp werd geconfronteerd. “Je leest verhalen over jongeren die zelfmoord plegen. Vervolgens worden er voorlichtingsavonden georganiseerd of mooie programma’s over gemaakt zoals ‘over de streep’. Dat lijkt allemaal mooi, maar pesten kan je alleen stoppen als iedereen meewerkt. De ouders, de leraren, de klasgenoten, iedereen. Mijn eerste idee was het maken van een workshop om kinderen de kracht van de zelfspot te laten ervaren. Om kinderen te leren dat je niet gepest wordt als je zelf grappen maakt. Maar ik bedacht me dat onzekere kinderen zich waarschijnlijk niet gaan opgeven voor een dergelijke workshop. Daarom besloot ik het in een jeugdvoorstelling te gieten.

Het resultaat is een voorstelling brugklassers, de toekomstige brugklassers én hun ouders. “Als ouder wil je liever niet horen dat je kind pest of gepest wordt. Dat snap ik best. Maar juist als ouders is het je taak om hierover te praten met je kind. Wat ik hiermee wil bereiken is dat ouders dit leren inzien en er iets aan doen. Dat zij zich openstellen voor hun kind en zich ook verantwoordelijk voelen voor andere kinderen die pesten of gepest worden. Dat pesten bespreekbaar wordt gemaakt.”

Aanvang: 19.30 uur
Entree: €7,50

Kaarten reserveren
meer uit agenda
Thijs Kemperink: de anti-pest voorstelling