3
sep

Veiligheidsdebat Gemeente Borne

Praat mee


Op 9 juli presenteerden de gemeente en de politie de uitkomsten van de gebiedsscan en de veiligheidsmonitor. Met die gegevens is een overzicht gemaakt van belangrijke onderwerpen op het gebied van leefbaarheid en veiligheid in onze gemeenschap.

Op 3 september staat het Kulturhus in het teken van het veiligheidsdebat. Daar gaan deelnemers met elkaar in gesprek over wat de komende jaren wordt aangepakt en hoe dat moet gebeuren. Helemaal in lijn met MijnBorne2030 wil de gemeente samenwerken met maatschappelijke partners en burgers.

Thema’s

De thema’s die naar voren zijn gekomen uit onder andere de veiligheidsmonitor zijn:

1. Onveiligheid thuis (onder andere inbraak, burenoverlast, ongevallen in huis, afname sociale controle)

2. Veilige woon- en leefomgeving (onder andere parkeeroverlast, hondenpoep, rommel op straat, te hard rijden, specifieke wijkproblemen)

3. Veiligheid en jeugd (onder andere hangjongeren, drugsoverlast, drinkketen, vernielingen, schoolverzuim)

4. Bedrijvigheid en veiligheid (onder andere winkeldiefstal, evenementen, parkeeroverlast, hindernissen in de openbare ruimte, overlast horeca)

5. Veiligheid kerkdorpen en buitengebied (onder andere onveiligheidsgevoel, sluiproutes verkeer, schuurinbraken, aandacht van gemeente/politie)

 

Interactief

Vanwege de opzet van het veiligheidsdebat kan er maar een beperkt aantal mensen aan het debat meedoen. In tegenstelling tot eerdere berichten moeten deelnemers zich dus aanmelden. Deelnemers gaan interactief met elkaar aan de slag, met digitale stemkastjes en in tafelgesprekken in kleine subgroepjes. Jan Stoop, journalist bij de Bornse Courant, zal de avond leiden.

Meer informatie over het veiligheidsdebat is te vinden op MIJN BORNE 2030 Wie mee wil doen, kan zich aanmelden door een e-mail te sturen naar f.wouda@borne.nl. Geeft u dan ook aan welke twee thema’s, die hierboven worden genoemd, u het meest interessant vindt. De Bornse Courant brengt in oktober een speciale krant uit, waarin alle informatie over het veiligheidsdebat en de uitkomsten daarvan staan. Deze krant wordt huis aan huis verspreid.

meer uit agenda
Veiligheidsdebat Gemeente Borne