28
mrt

Workshop Studiekeuze

Hulp bij een goed onderbouwde studiekeuze


Straks (verder) studeren? Maar je weet nog niet wat, waar en hoe? Je voelt de tijd dringen maar het blijft moeilijk uit al die mogelijkheden (opnieuw) de voor jou beste keuze te maken? Schrijf je dan in voor deze workshop voor een stapsgewijze, goed onderbouwde studiekeuze! Onderwerpen die o.a. aan bod komen: talenten, interesses, toekomstbeeld en praktische opleidingsmogelijkheden.

Bedoeld voor de studenten die een switch in hun studie moeten of willen maken, en ook geschikt voor "nieuwe" studiekiezer of vervolgstudiekiezers. In 5, wekelijkse, bijeenkomsten van ca. 2 uur komen onder meer de volgende onderwerpen aan de orde: interesses, talenten, valkuilen, keuzes maken, toekomstbeeld, studierichtingen en -plaatsen.

De workshop is in groepsverband of individueel te volgen. De gesprekken / bijeenkomsten zijn in 5 achtereenvolgende weken en vormen de rode draad van het onderzoek. In de tussenliggende tijd wordt van de deelnemer verwacht dat deze zelf de besproken onderwerpen nader uitwerkt.

Workshop programma:
•Start workshop groep (bij voldoende deelname: 5 pers.): eind maart/begin april 2013

op donderdagavond in het Kulturhus te Borne

•individueel kennismakingsgesprek, 5 groepsbijeenkomsten en werkmap

•Kosten per deelnemer: Euro 225,00 incl. 21% BTW

•Start individueel traject: in overleg

•kennismakingsgesprek, 5 (thema)gesprekken en werkmap

•Kosten traject: € 295,00 incl. 21% BTW

Aanmelden:
Aanmelding via: monique.brok@rivelare.nl

of M: 0610184529

meer uit agenda
Workshop Studiekeuze