AMV - LEERLINGEN GROEP 1&2

AMV is een veelzijdige muzikale start voor jonge kinderen (groep 1 & 2). Op pakkende wijze maakt uw kind kennis met vele aspecten van de muziek. Er wordt iedere week gespeeld en gezongen en zo wordt spelenderwijs het  gehoor, en het maat- en ritmegevoel ontwikkeld. 

De kinderen leren spelenderwijs dat muziek hoog-laag, langzaam-snel,hard-zacht kan zijn. Natuurlijk gaan we ook aan de slag met zingen, bewegen op muziek en gaan we spelen op eenvoudige instrumenten.

De eerste les is op 27 augustus 2020.


Informatie

Basisschool kinderen uit groep 1 & 2
Op donderdag van 14:50-15:20 uur
Kosten: € 46,00
Duur: 15 lesmomenten van 30 minuten
Locatie: Kulturhus Borne
Docent: Marianne Bosch
Start: 27 augustus 2020