AMV - LEERLINGEN GROEP 1&2

AMV is een veelzijdige muzikale start voor jonge kinderen (groep 1 & 2). Op pakkende wijze maakt uw kind kennis met vele aspecten van de muziek. Er wordt iedere week gespeeld en gezongen en zo wordt spelenderwijs het  gehoor, en het maat- en ritmegevoel ontwikkeld. 

De kinderen leren spelenderwijs dat muziek hoog-laag, langzaam-snel,hard-zacht kan zijn. Natuurlijk gaan we ook aan de slag met zingen, bewegen op muziek en gaan we spelen op eenvoudige instrumenten.

De eerste les is op 7 november. 


Informatie

Basisschool kinderen uit groep 1 & 2
Op donderdag van 14:45-15:15 uur
Kosten: € 45,00
Duur: 15 lesmomenten van 30 minuten
Locatie: Kulturhus Borne
Docent: Marianne Bosch
Start: 7 november 2019