Taalhuis Borne: hét huis voor informatie & advies rondom taal.
Iedereen die beter Nederlands wil leren lezen en schrijven kan daar terecht, want in het Taalhuis hebben en maken we tijd voor taal!

Bij het Taalhuis werken docenten en vrijwilligers. Samen wordt er gekeken wat een bezoeker nodig heeft en gaat men samen met een docent en/of vrijwilliger aan de slag. Ook voor beter leren rekenen of werken met de computer kan men zich melden bij het Taalhuis.

Nog altijd is het zo dat veel mensen (ongeveer 1 op de 9 volwassenen) onvoldoende kunnen lezen en schrijven om te kunnen participeren in de samenleving: een mail sturen, een bijsluiter lezen, een treinkaartje kopen, een formulier van de gemeente invullen. Allemaal zaken en informatie die van belang zijn.


Samen kunnen we veel doen om mensen die moeite hebben met lezen en schrijven een stap vooruit te helpen. Dat weet onze Bornse bibliotheek maar al te goed en wil daarom zoveel mogelijk informatie beschikbaar én toegankelijk maken. Want laaggeletterdheid zorgt voor persoonlijke problemen op de arbeidsmarkt en in het dagelijks leven.

Ook is het de bedoeling dat het Bornse Taalhuis uiteindelijk geheel en al in teken van taal-voor-iedereen komt te staan, waar bijvoorbeeld ook nieuwe talen geleerd kunnen worden. Twents, Spaans, Japans of Engels, om maar iets te noemen. Samen werken we naar een all-in-one taalcentrum toe, voor elk niveau.

U vindt het Taalhuis op de bovenverdieping van de bibliotheek. Iedere week op woensdag van 13.30 tot 15.30 uur kunt u hier terecht voor informatie en advies over beter leren lezen en schrijven. Voor u zelf of voor iemand die u kent.
U gaat samen met een Taalmaatje kijken naar wat ú nodig heeft om beter te leren lezen en schrijven. Denk aan het lezen van een bijsluiter de medicijnen of het schrijven van een boodschappenbriefje of een whatsapp op de telefoon.

U kunt ook altijd bellen naar: 074-2657200 of vragen aan de balie naar Henk Rengerink.