Werkgroep HIP &Archief / Expositie
Piet Harder, Ria Hendriks, Marian Kroeze, Laurens Spit, Martin Thiehatten, Gerrit van Wezel, Marcel Rauwers, Hennie Boomkamp, Jo Spoor, Nel Rientjes, Ton Boswerger, Jurrie Haak, Tony Vrijkorte, Annemie Mulders, Dirk de Graaf en Leo Congert.

Contact!
U kunt zich in verbinding stellen met 't HIP via dhr Martin Tiehatten. Email: martin@thiehatten.nl

Website!
De Heemkundevereniging van de gemeente Borne heeft een uitgebreide website waar u heel veel informatie kunt vinden: www.heemkundeborne.nl