Werkgroep HIP & Archief / Expositie
Piet Harder, Ria Hendriks, Marian Kroeze, Martin Thiehatten, Henri Westerbeek, Hennie Boomkamp, Jo Spoor, Nell Rientjes, Ton Boswerger, Jurrie Haak, Tonny Vrijkorte, Henk Vrielink, Dirk de Graaf en Harrie Rouhof.

Contact!
U kunt zich in verbinding stellen met 't HIP via dhr Harrie Rouhof. Email: gjsrouhof@studiexs.nl


Website!
De Heemkundevereniging van de gemeente Borne heeft een uitgebreide website waar u heel veel informatie kunt vinden: www.heemkundeborne.nl