ANBI-erkenning

De officiële naam van de stichting luidt: Stichting Kulturhus De Bijenkorf Borne. 
De stichting is ANBI-erkend onder RSIN-nummer 8523.33.821 en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 56855524.