De bestuursleden van onze stichting

  • Kees Feenstra - voorzitter
  • Sipke Jager - Penningmeester
  • Annette Lohuis - secretaris
  • Timon Schrooten
  • Marianne Stevelink
  • Gerard Annink