Rooster van aftreden bestuursleden

Naam Functie Nevenfuncties Benoemd

Aftredend

Herbenoembaar
Kees Feenstra Voorzitter

Intervisie begeleiding en coaching
Mentor ROC
Chauffeur personenvervoer

26-03-2015. 25-03-2019. 25-03-2019
Annette Lohuis Secretaris Facility manager

Assessor Facilitaire opleiding ROCvT

01-01-2013. 31-12-2020.
Sipke Jager Penningmeester

Regiocontroller Kinderopvang Humanitas

01-01-2014. 31-12-2021.
Timon Schroten Lid

Zelfst. ondernemer/Bedrijfseconoom

01-01-2014. 31-12-2021.
Marianne Stevelink Lid 26-03-2015. 25-03-2019. 25-03-2019
Gerard Annink Lid

Jurist Gemeente Twenterand
Ondernemer natuurgeneeskunde

01-01-2016. 31-12-2020. 31-12-2020