Rooster van aftreden bestuursleden

Naam Functie Nevenfuncties Benoemd

Aftredend

Herbenoembaar
Kees Feenstra Voorzitter

Intervisie begeleiding en coaching
Mentor ROC
Chauffeur personenvervoer

26-03-2015. 25-03-2023
Annette Lohuis Secretaris

Assessor Facilitaire opleiding ROCvT
Taalmaatje junior

01-01-2013. 31-12-2020
Sipke Jager Penningmeester

Regiocontroller Kinderopvang Humanitas

01-01-2014. 31-12-2021
Timon Schrooten

Lid (financiele

commissie)

Zelfst. ondernemer/Bedrijfseconoom

01-01-2014. 31-12-2021
Marianne Stevelink Lid (vice voor-
zitter)
Bestuurslid Rode Kruis 26-03-2015. 25-03-2023
May Woldberg Lid Jurist 01-11-2019. 31-10-2023. 31-10-2023