Policy Governance

Het bestuur van Stichting Kulturhus De Bijenkorf Borne bestuurt volgens het Policy Governance Model.

Wat is het? Policy Governance

 • maakt een ondubbelzinnig onderscheid tussen bestuur en management
 • zet bestuurlijk leiderschap om in een instrumentarium van beleidsuitspraken
 • maakt een sterk management mogelijk met behoud van de bestuurlijke verantwoordelijkheid
 • en versterkt het visionaire leiderschap, de 'accountablility' en het mandaat van het management.

 

Het bestuur/de Raad van Toezicht/de Raad van Commissarissen

 • kan toezicht houden zonder zich in het management te mengen
 • doordat het zich vooraf uitspreekt over te behalen doelen (gewenste resultaten, doelgroep, en de kosten)
 • het staat de leiding toe alle besluiten te nemen die daarvoor nodig zijn behalve die welke vooraf door het bestuur zijn uitgesloten ("executive limitations")
 • het disciplineert zichzelf om zich aldus te gedragen en biedt daardoor de organisatie veiligheid en zekerheid.

 

De directeur/de Raad van Bestuur/het college van Bestuur

 • wordt beschermd tegen individueel bestuurlijk optreden en de neiging van bestuurders/toezichthouders tot 'meemanagen'
 • hij/zij krijgt ruimte voor opereren zonder alsmaar goedkeuring te hoeven vragen
 • hij/zij kan naar eigen believen individuele expertise van bestuurders als advies inroepen
 • wordt niet naar willekeur beoordeeld maar louter op de vooraf gedane beleidsuitspraken (te behalen doelen en geformuleerde uitsluitingen)
 • kan en moet verantwoordelijkheid nemen voor de uitoefening van zijn mandaat; verschuilen achter bestuursbemoeienis is er niet meer bij