In het kader van duurzame inzetbaarheid wordt op dit moment bij het Kulturhus een project uitgevoerd waarbij de organisatie investeert in de inzetbaarheid en ontwikkeling van haar medewerkers. Het is de inzet van menselijke kwaliteiten die waarde aan de dienstverlening toevoegen, de duurzame inzetbaarheid van de medewerkers is daarom van groot belang voor de organisatie. Voor het bouwen van een krachtige en duurzame organisatie voor de toekomst is het van groot belang dat de juiste mensen op de juiste plek komen en dat medewerkers worden gestimuleerd in hun persoonlijke ontwikkeling en loopbaanplanning. Hier willen we met elkaar vorm aan geven tijdens de uitvoering van dit project.

Voor dit project wordt er een bijdrage geleverd uit het Europees Sociaal Fonds

Bij duurzame inzetbaarheid, hoort ook dat collega's zich vertrouwd voelen. Daarom is er een vertrouwenspersoon aangesteld binnen Kulturhus Borne, hier kan een ieder terecht wanneer dit nodig is. Dit is voor ons Marijke Adams, te bereiken via 074-2657200.