Onze 4 kernwaarden

Kulturhus, het veelomvattende concept dat om kernachtige waarden vraagt. Kulturhus, het gebouw waar wordt geleerd, gespeeld, gelezen en geleefd, waar je ontmoet, waar niks hoeft en waar heel veel mogelijk is. Het Kulturhus als centraal punt voor  onze bonte Bornse samenleving, voor onze cursisten en leerlingen, onze huurders en onze lezers, onze medewerkers met diverse achtergrond en professie, voor iedereen, jong en oud.

Verbinden

Wij willen bijdragen aan het verbinden van mensen. We doen dat door naar buiten te treden, door samen te werken met de inwoners en met de verenigingen en het “noaberschap” te bevorderen. Wij helpen bij het ontwikkelen van culturele, educatieve en maatschappelijke activiteiten die betrokkenheid en wederzijdse verbondenheid stimuleren. Het Kulturhus bieden we als centrale plek voor ontmoeting van individuele burgers, verenigingen, zelfstandig ondernemers en huurders.   


Het Kulturhus heeft een ideale omgeving om verbindingen tussen mensen te leggen; door de uiteenlopende werksoorten trekken we vaak verschillende mensen en het gebouw is erop ingericht om mensen te laten verblijven. We voelen het als onze taak deze verbindingen te bevorderen en aan te jagen dit kunnen we doen met culturele programma’s, maatschappelijke thema’s, educatie, welzijn, sociale media, verenigingen en horeca. Verbinden is doeltreffend!

Iedereen

Wij zijn er voor iedereen.Om dat te kunnen realiseren willen we onze doelgroepen kennen, aansluiten bij hun belangstelling en inspelen op hun vragen. We zullen initiatieven steunen, inspireren en uitnodigen om deel te nemen aan ons aanbod, als aanbieder of als gebruiker.Wij leggen verantwoording af voor wat we doen en zijn voortdurend uit op verbetering.  


Uitdagen

Wij dagen uit, innoveren, stimuleren en faciliteren. Onze omgeving, elkaar en onszelf.In het uitdagen bevindt zich de prikkel om met durf naar voren te blijven bewegen. Wij vertrouwen op de energie die daarmee wordt opgewekt, in onze omgeving en in onszelf. Met maatschappelijk ondernemerschap bieden we een podium voor de initiatieven van onze inwoners. Door minder kaders op te werpen en vrije ruimte te creëren proberen we inspiratie en initiatieven aan te jagen. 

 

Evenwicht
We nemen de verantwoordelijkheid voor een gezonde en professionele bedrijfsvoering, het aanboren van nieuwe financiële bronnen en het onderhouden van een constructieve relatie met de Gemeente Borne. We wegen risico’s en maken gewetensvolle keuzes voor zowel commerciële keuzes  als voor maatschappelijke meerwaarde met als voorwaarde dat ze bijdragen aan de verwezenlijking van onze doelstellingen.