Missie

Kulturhus ''De Bijenkorf'' Borne wil vanuit betrokkenheid, deskundigheid en verantwoordelijkheid met haar voorzieningen, producten en diensten het welzijn en de cultuurbeleving van de Bornse samenleving bevorderen. Daarbij willen we de burgers zo veel mogelijk betrekken door ze te laten participeren in de verschillende projecten.

Het Kulturhus ziet haar missie in het ontwikkelen realiseren en onderhouden van een lokale sociale en culturele infrastructuur waarbinnen burgers hun eigen richting kunnen geven aan het culturele en maatschappelijke leven.