In de bibliotheek van Kulturhus Borne kunt u gebruik maken van de Formulierenhulp; een fysieke desk waar iedereen die problemen heeft met het invullen van formulieren gratis terecht kan. Nederland zit vol met wetten, regels en voorzieningen. Veel mensen vinden het moeilijk om formulieren in te vullen. Ook komt het in de praktijk regelmatig voor dat men om uiteenlopende redenen de voor hen geschapen voorzieningen niet kent, de weg er naar toe niet weet en ook geen kans ziet ze aan te vragen. Maar er is hulp en raad! De Bornse FormulierenHulp staat voor u paraat!

Het gaat hierbij vooral om wettelijke regelingen bijv. met betrekking tot:
• Huurtoeslag

• Tegemoetkoming studiekosten

• Kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en zuiveringslasten

• Hulp bij contacten met telefoon-, internetproviders, water- en energie leveranciers

• Woonbeheer

•  Scholen

•  Verenigingen

U kunt een telefonische afspraak maken om in gesprek te gaan met een van de medewerkers van de formulierenhulp.   Voor het maken van een afspraak kunt u bellen met de receptie van Kulturhus Borne: 074-2657200. De FormulierenHulp is gehuisvest op de benedenverdieping van de  bibliotheek.