Vanaf 19 mei 2021 gaat de Muziekschool de lessen weer hervatten in het Kulturhus. Lees alle belangrijke informatie hieronder goed door. Alleen door ons allemaal aan het opgestelde protocol te houden kunnen wij zorgen voor een coronaproof Kulturhus.


Beste leerlingen en docenten,

We zijn al een hele tijd onderweg met het online lesgeven en dit gaat naar omstandigheden goed. We krijgen veel positieve reacties van docenten en leerlingen, maar we missen toch ook allemaal het lesgeven in het Kulturhus. Hierbij willen wij jullie informeren over het hervatten van deze lessen vanaf aanstaande woensdag 19-05-2021.

Om de Muziekschool Borne weer op te kunnen starten is er een protocol gemaakt waar men zich aan dient te houden. Zowel docent als cursist en de eventuele ouder(s)/verzorger(s). Hieronder zijn de genomen maatregelen en richtlijnen opgenomen.
 

Start fysieke lessen Kulturhus

• Vanaf woensdag 19-05-2021 start de Muziekschool weer met lessen in het Kulturhus.
• Docenten nemen contact op met de leerlingen om het rooster te communiceren, in de meeste gevallen geldt het rooster zoals dit voor de online lessen ook was.
• Er worden individuele en duo lessen gegeven. Voor kinderen t/m 17 jaar zijn ook grotere groepslessen tot max 30 personen weer mogelijk.
• We willen iedereen de mogelijkheid bieden, in overleg met de docent, om online les te blijven volgen. Wij verplichten de leerlingen niet om de lessen weer in het Kulturhus af te nemen als zij zich hier niet prettig bij voelen.
• De Muziekschool is alleen open voor lessen. Ruimtes kunnen niet gebruikt worden om zelf te oefenen of te repeteren.
 

Voorzorgsmaatregelen

Hieronder worden de maatregelen beschreven die vanuit het Kulturhus worden genomen. Dit betreft maatregelen in het algemeen, maar ook specifiek op de logistiek en de ruimtes beneden in de Muziekschool. Deze maatregelen zijn er om op een veilige en verantwoorde manier de muzieklessen weer op te kunnen starten.

Algemeen:

• Via deze brief – die ook op de website van het Kulturhus wordt geplaatst - en gesprekken met docenten zorgen we voor heldere communicatie over veiligheids- en hygiënemaatregelen richting docenten en leerlingen.
• Blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts. Bij twijfel is online les altijd een optie. Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer naar muziekles.
• Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het coronavirus. Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact;
• Mochten leerling of docent om wat voor reden dan ook niet in staat zijn om naar het Kulturhus te komen, dan communiceren zij dat naar elkaar. Met elkaar kunnen ze besluiten tot online muziekles.
• In de foyer is een corona coördinator aanwezig die er op toeziet dat men alleen het pand betreedt voor doeleinden die weer mogelijk zijn in het Kulturhus. Deze persoon houdt de voorzorgsmaatregelen in acht. Voor vragen en/of opmerking kan je ook bij deze persoon terecht. Hij/Zij is te herkennen aan het veiligheidshesje. Tevens dienen de leerlingen de instructies op te volgen die de docent meegeeft.

Logistiek:

• De ruimtes van het Kulturhus worden regelmatig schoongemaakt en waar nodig wordt de frequentie verhoogd. De toiletten voor docenten zullen meermaals per dag bijgehouden worden.
• Hygiëne-instructies en protocol worden op diverse plekken in het Kulturhus gecommuniceerd. Zo ook in de Muziekschool.
• De leerling houdt zich aan zijn lestijd. Kom niet te vroeg, maar ook niet te laat. Wacht in de foyer totdat je wordt opgehaald door de voorgaande leerling of door de docent. In de foyer is aangegeven waar je kan wachten. De corona coördinator houdt dit in de gaten.
• In- en uitpakken van het instrument doe je ook in de foyer.
• Ouder(s)/verzorger(s) zijn niet welkom in de Muziekschool, zij kunnen hun kind brengen, maar worden daarna geacht om zich buiten het Kulturhus op te houden.
• Volg de looproutes die zijn aangegeven in de Muziekschool, zo beperken wij de mogelijkheid tot contact met andere leerlingen.
• Toiletgebruik voor leerlingen is niet toegestaan, alleen bij uiterste nood. Hierna zal het toilet gereinigd worden door de corona coördinator. Docent of leerling dient dit dan even aan te geven bij deze persoon.

Lesruimtes:

• In de leslokalen zijn desinfecterende zeep, spray en tissues beschikbaar die door zowel docent als leerling bij elke les gebruikt moeten worden.
• Onnodige attributen worden zoveel mogelijk uit het lokaal gehaald, zodat er meer ruimte ontstaat.
• Om anderhalve meter afstand te waarborgen is dit duidelijk aangegeven in het lokaal. Dit verschilt per ruimte op welke manier dit is gedaan. De docenten worden hiervan op de hoogte gesteld.
• Docent en leerling moeten de 1,5 meter afstand te allen tijde bewaren. Het van dichtbij aanwijzingen geven of meespelen is dus niet toegestaan.
• Na gebruik van de lessenaar (en eventueel piano) worden deze door de docent schoongemaakt met de schoonmaakmiddelen ter plaatse. Ook de deurklink wordt schoongemaakt.
• De leerling volgt aanwijzingen van de docent of Corona-coördinator op.
• De ruimtes zijn allemaal te ventileren, lessen die normaliter in M8 plaatsvinden zijn verschoven naar M1.

Wij willen een dringend beroep doen op eenieder om zijn/haar eigen verantwoordelijkheid te nemen en de richtlijnen te volgen. Wekelijks zullen wij evalueren en bekijken of de maatregelen voldoen of dat hierin aanpassingen noodzakelijk zijn. Op deze manier hopen wij dat we op een veilige en verantwoorde manier weer de lessen normaal op kunnen starten. Nogmaals; het blijft de keuze van de leerling/ouder(s)/verzorger(s), om weer deel te nemen aan de lessen op de muziekschool. Wil je hier geen gebruik van maken, overleg dan met de docent op welk tijdstip je online les kan volgen.

Zijn er vragen en/of opmerkingen? Mail dan naar cursus@kulturhusborne.nl en we proberen zo snel mogelijk te antwoorden.

Met vriendelijke groet,
Frank Vennegoor
Adjunct-directeur