Cursusaanbod ROC van Twente in Borne

Cursussen voor vrijwilligers

 

Voor wie?

Voor vrijwilligers in diverse geledingen. Vrijwilligers zijn het cement van de samenleving. Zonder hen zouden veel maatschappelijk zeer waardevolle activiteiten niet kunnen doorgaan. Gemakkelijk is het lang niet altijd, dat vrijwilligerswerk. De gemeenten stellen jaarlijks een bedrag beschikbaar voor deskundigheidsbevordering. Als blijk van waardering en om de vrijwilligers de mogelijkheid te geven zich verder te ontwikkelen.

 

Hoe wordt er gewerkt?

Afhankelijk van interesse en belangstelling worden er diverse gratis cursussen aangeboden door het ROC van Twente, is samenwerking met het Steunpunt Vrijwilligerswerk. In overleg worden onderwerpen, startdata, dagdelen en tijdstippen vastgesteld.

 

Aanbod o.a.

- computergebruik (Word, Excel, PowerPoint, etc.)

- conflicthantering

- gesprekstraining

- interculturele communicatie (voor mensen die vrijwilligerswerk doen met volwassenen uit een andere cultuur)

- notuleren

- PR en communicatie

- vergadertechniek

 

Cursusduur: 6 weken.

Lestijd: verschillenden dagdelen

 

Taalwerkplaats

 

Voor wie?

Deze cursus is voor Nederlandstalige volwassenen die moeite hebben met lezen en schrijven. Een goede beheersing van het Nederlands is een voorwaarde om in onze maatschappij vooruit te komen.

 

Hoe wordt er gewerkt?

In de Taalwerkplaats werkt u in uw eigen tempo en op uw eigen niveau aan de taalvaardighedendie u nodig heeft. Daarnaast werkt u samen met andere cursisten en leert u met behulp van de computer.

 

De inhoud van de cursus

In de Taalwerkplaats kunt u o.a. werken aan:

- brieven schrijven

- formulieren invullen

- verslag schrijven

- ingewikkelde teksten lezen

- gespreksvaardigheid

- spelling

 

Cursusduur: 1 jaar.

Lestijd: woensdagochtend 9.00-12.00 uur

Start: hele jaar door mogelijk

 

Nederlands als Tweede Taal

 

Voor wie?

Voor volwassenen die niet in Nederland geboren zijn, heeft het ROC een aantal mogelijkheden:

o Alfabetisering: voor anderstaligen die nog eerst moeten leren lezen en schrijven .

o Taalniveau verhogen: voor anderstaligen die hun taalniveau willen verhogen.

o Trainingen Staatsexamen: het Staatsexamen is belangrijk voor het doorstromen naar een mbo-studie (Staatsexamen I) of hbo/universitaire studie (Staatsexamen II).

 

Hoe wordt er gewerkt?

Cursisten werken zelfstandig, in tweetallen of in groepen. Computerprogramma’s ondersteunen de lessen.

Ter voorbereiding op het examen wordt een aantal proefexamens gemaakt.

 

De inhoud van de cursus

- lezen

- schrijven

- luisteren

- spreken

Toepassing van het geleerde in de praktijk, tijdens de les of buitenschools, is essentieel.

 

Cursusduur : flexibel

Lestijd: verschillenden dagdelen en leslocaties

Start: hele jaar door mogelijk