Welzijn Ouderen Borne

U kunt bij Welzijn Ouderen Borne terecht met al uw vragen over het aanbod van voorzieningen en regelingen voor ouderen. WOB geeft informatie, begeleiding en advies aan ouderen, hun familieleden,
vrijwilligers en mensen die beroepsmatig met ouderen omgaan.

 

WOB biedt onder andere:

- individueel advies op uw vraag;

- het informatief huisbezoek bij ouderen vanaf 75 jaar;

- organisatie van informatie bijeenkomsten;

- organisatie van gezamenlijke maaltijden;

- uitgave van de Informatiewijzer: ‘n brochure met praktische informatie over organisaties, voorzieningen en regelingen voor senioren;

- bemiddeling bij het uitbreiden van uw kennissenkring

- ondersteuning bij sport en bewegingsactiviteiten;

- ondersteuning bij praktische hulpvragen

- ondersteuning bij het opzetten van een activiteit of initiatief;

- ondersteuning aan diverse ouderenbonden.

Wij onderzoeken graag samen met u, naar passende oplossingen.

Aan de dienstverlening zijn geen kosten verbonden.

 

Voor wie

Welzijn Ouderen Borne is er voor ouderen, hun familieleden, mantelzorgers en vrijwilligers die met ouderen werken.

Bij WOB zijn werkzaam:

Ouderenadviseur Mw. E.J. (Ellen) Sluiter

Ouderenconsulent Mw. J.Y. (Joke) Boevink
 

Meer informatie?

Voor praktische informatie over organisaties, voorzieningen, activiteiten en regelingen voor senioren klik HIER