Contact

Bij WOB zijn werkzaam:

Ouderenadviseur Mw. E.J. (Ellen) Sluiter

Ouderenadviseur Mw. J.Y. (Joke) Boevink

 

Meer informatie?

Voor praktische informatie over organisaties, voorzieningen, activiteiten en regelingen voor senioren verwijzen wij naar onze site: www.woborne.nl

Welzijn Ouderen Borne is gehuisvest in Kulturhus de Bijenkorf: Marktstraat 23 te Borne
 

T: 088 - 9455760

E: welzijnouderenborne@wijkracht.nl