Wijkondersteuning

Welzijn ondersteunt op afroep het buurtwerk, enerzijds om de continuïteit te waarborgen en anderzijds om er voor te zorgen dat de buurtbewoners op de hoogte blijven en gehoord worden over ontwikkelingen in Borne. Welzijn zet zich in om meer vrijwilligers te krijgen voor het wijk- en buurtwerk. Jongeren zijn hierbij een belangrijke doelgroep.