Wijkracht in Kulturhus Borne

Wijkracht maakt zich sterk voor een samenleving waarin iedereen meedoet, meetelt en omziet naar elkaar. Door de inzet van sociale
teams bieden we zo snel, zo licht mogelijk en zo dichtbij mogelijk ondersteuning.


Bij Wijkracht Borne is veel expertise aanwezig. In Borne biedt Wijkracht maatschappelijk werk, cliëntondersteuning (voorheen MEE) en schoolmaatschappelijk werk op alle basisscholen en voortgezet onderwijs. Ook Welzijn Ouderen Borne maakt deel uit van Wijkracht (www.woborne.nl). 

Wanneer kunt u bij Wijkracht terecht?
Heeft u vragen of zorgen over uw situatie of over iemand in uw omgeving en wilt u informatie, advies of ondersteuning, dan kunt u bij Wijkracht terecht. Misschien gaat het even niet goed in uw relatie of zijn er problemen met uw kind. Zoekt u ondersteuning bij het voorkomen en oplossen van problemen ten gevolge van een beperking (bijvoorbeeld een verstandelijke-, lichamelijke-, psychiatrische of chronische beperking, autisme, niet aangeboren hersenletsel). Of maakt u zich zorgen over die vriend die net gescheiden is; Wijkracht is er voor iedereen en biedt ondersteuning op verschillende levensgebieden. Wijkracht is er ook voor mensen die zelf iets willen betekenen voor anderen of voor de wijk.

Onafhankelijk
Wijkracht is onafhankelijk, gratis en toegankelijk voor alle leeftijdscategorieën. Iedereen kan gebruik maken van de ondersteuning. Uw belang staat voorop.

Sociaal team
Binnen de gemeente Borne is er een sociaal team actief waar Wijkracht deel van uitmaakt. Samen met andere specialisten pakken we de vragen en meldingen snel en gericht op. Op die manier ondersteunen we u waar nodig op een snelle en gerichte manier. 

Zorgloket
U kunt daarnaast ook terecht bij het zorgloket van uw eigen gemeente. Geef hierbij aan dat u behoefte heeft aan ondersteuning/sociale zorg.


De gemeente Borne heeft de veranderingen in de zorg samengevoegd onder de noemer Samen Borne. Bekijk ook het filmpje van de gemeente Borne over de veranderingen en de rol van de gemeente hierin.