ZorgPlus biedt begeleiding aan (jong)volwassenen met (ernstige) psychiatrische, verslavings en forensische problematiek, al dan niet in combinatie met een verstandelijke beperking. ZorgPlus werkt snel, effectief en midden in de maatschappij.

Voor wie?
ZorgPlus hanteert bewust geen contra-indicaties, dus iedereen is welkom!
Begeleiding van ZorgPlus is gericht op (jong) volwassen die moeite hebben met het zelfstandig organiseren van praktische zaken in het dagelijks leven. Dit kan zijn op alle leefgebieden van de zelfredzaamheidsmatrix, maar is afhankelijk van de hulpvraag en problematiek. Doel is cliënten zo zelfredzaam mogelijk te laten zijn en verbetering of stabiliteit in het leven van de cliënt te krijgen. Er is sprake van (ernstige) psychiatrische problematiek, een eventuele verslaving en/of verstandelijke beperking. Ook begeleiden zij cliënten in een forensisch kader. ZorgPlus heeft ervaring met complexe situaties, multiproblem gezinnen en zorgmijders.

Zij bieden hoofdzakelijk ambulante begeleiding. In specifieke situaties kunnen zij ook voorzien in beschermd wonen met intensieve begeleiding (24-uurs nabijheid).

Hoe?
Om begeleiding te kunnen krijgen van ZorgPlus is het volgende nodig:

  • Een WMO of Jeugd beschikking van de gemeente van inschrijving; of
  • Een WLZ beschikking van het Zorgkantoor; of
  • Een Forensische indicatie voor ambulante zorg in of buiten de Penitentiaire Inrichting (PI).


Dit kan op basis van:

  • Zorg in Natura (ZIN); of
  • Persoonsgebonden budget (PGB).


Desgewenst kan ZorgPlus helpen bij het aanvragen van een beschikking/ indicatie als hier een duidelijke grondslag voor is. Kijk voor meer informatie op de website: www.zorgplus.com

Contact met Zorgplus Twente:
Aanmeldingen regio Twente
mail naar: info@zorgplus.com
of bel naar: 088-1263700