ZorgPlus biedt begeleiding aan (jong)volwassenen met (ernstige) psychiatrische, verslavings en forensische problematiek, al dan niet in combinatie met een verstandelijke beperking. ZorgPlus werkt snel, effectief en midden in de maatschappij.
 

Voor wie?

ZorgPlus GGZ biedt ambulante begeleiding aan jeugd (15+), volwassenen en ouderen met psychiatrische problematiek. Wij signaleren en ondersteunen bij praktische zaken op alle leefgebieden, afgestemd op de hulpvraag en problematiek. Ook bij multi-problem gezinnen en zorgmijders (bemoeizorg). Wij hebben geen contra-indicaties, iedereen is welkom, zowel met enkelvoudige psychiatrische problematiek, als met dubbel- en triple problematiek (psychiatrie / verslaving / LVB / forensisch)..

Voorafgaand aan de start zorg worden naast de hulpvraag, ook de problematiek en eventuele risico’s in kaart gebracht door cliëntmanagers en het expertiseteam. Er vindt daarna een matching plaats tussen cliënt en begeleiders zodat met de juiste expertise de zorg kan worden gestart. ZorgPlus GGZ werkt met begeleiders op HBO denk- en werkniveau met een diversiteit aan expertise en veel (levens)ervaring. Wij werken altijd op basis van een duo-schap in het kader van zorgcontinuïteit en een vier-ogen principe. Ons expertise team, onder verantwoordelijkheid van een psycholoog, toetst de inhoudelijke kwaliteit van zorg. Het expertise team geeft individueel coaching aan de begeleiders en wordt altijd geïnformeerd als er sprake is van (risico op) psychiatrische decompensatie, (risico op) suïcide, zwangerschap, (vermoeden van) huiselijk geweld, kindermishandeling, incidenten en delicten. Er wordt altijd melding gedaan bij verantwoordelijke en betrokken organisaties zoals gemeente, huisarts, behandelaar, reclassering en Veilig Thuis.

Hoe?
Om begeleiding te kunnen krijgen van ZorgPlus is het volgende nodig:

  • Een WMO of Jeugd beschikking van de gemeente van inschrijving; of
  • Een WLZ beschikking van het Zorgkantoor; of
  • Een Forensische indicatie voor ambulante zorg in of buiten de Penitentiaire Inrichting (PI).


Dit kan enkel op basis van Zorg in Natura (ZIN);


Desgewenst kan ZorgPlus helpen bij het aanvragen van een beschikking/ indicatie als hier een duidelijke grondslag voor is. Kijk voor meer informatie op de website: www.zorgplus.com

Contact met Zorgplus Twente:
Aanmeldingen regio Twente
mail naar: info@zorgplus.com
of bel naar: 088-1263700