De Cultural Governance Code

De juridisch-economische entiteit achter Kulturhus Borne is een stichting. En deze stichting dient goed bestuurd te worden. Een goed bestuur, adequaat toezicht en transparantie zijn belangrijk voor het maatschappelijk verantwoord functioneren van Kulturhus Borne!

 

Door de Nederlandse overheid is een instrument ontwikkeld om goed bestuur in de non-profit sector te bevorderen. Deze ‘’Code Cultural Governance’’ houdt rekening met de diversiteit aan instellingen in de culturele sector door het geven van principes en goede voorbeelden uit de praktijk. Tevens biedt de code voorbeeldstatuten en –reglementen, ter ondersteuning bij de implementatie van de code.

 

Kulturhus Borne wordt bestuurd volgens de Cultural Governance code.
 

De Code Cultural Governance geeft richtlijnen voor goed, verantwoord en transparant bestuur van en door culturele instellingen en richtlijnen voor toezicht daarop. Vooral bij professionalisering en verzakelijking van de culturele sector is deze code zeer geschikt. Toepassing ervan zorgt voor onderscheid tussen taken en bevoegdheden van directie, bestuur of raad van toezicht. Naast de bestuurders en toezichthouders die baat hebben bij cultural governance, hebben ook betrokkenen zoals onder andere overheden, fondsen en sponsors er profijt bij: een goed functionerend bestuur of raad van toezicht draagt namelijk bij aan betere resultaten.
 

Via de website van Cultural Governance kunt u meer informatie over de code krijgen en een gratis pdf-versie downloaden.