Bibliotheek

Terug naar bibliotheek

Bibliotheek Reglement

Algemene voorwaarden
Door klant te worden, verklaar je akkoord te gaan met de algemene voorwaarden van de Bibliotheek Borne

Algemeen
Gebruik van bibliotheek en materialen
a. Iedereen heeft toegang tot de boeken,dagbladen, tijdschriften van de Bibliotheek Borne.
b. Materialen die onder de auteurswet vallen, mogen niet vermenigvuldigd worden of openbaar gemaakt, zonder toestemming van de uitgever, conform Artikel 31 en 32 auteurswet.
c. Aanwijzingen van het personeel en onze huisregels dienen te worden opgevolgd.
d. Bij oneigenlijk gebruik van de bibliotheek kan het personeel de toegang ontzeggen.

Lenen van materialen
a. Materialen worden uitgeleend aan leden met een geldige lenerspas.
b. Doorlenen van materialen aan derden is niet toegestaan.

Gebruik van apparaten
a. Bibliotheek Borne heeft pc's en een printer ter beschikking.
b. Iedereen kan gebruik maken van de pc's en de printer. Aan het gebruik zijn voorwaarden verbonden.

Lidmaatschap
Inschrijven als klant
a. Aan (her)inschrijving zijn kosten verbonden voor personen van 18 jaar en ouder.
b. Klanten schrijven zich in door opgave van persoonsgegevens. Een legitimatiebewijs is verplicht.
c. Kinderen tot 16 jaar hebben toestemming nodig van hun ouders en/of wettelijke vertegenwoordigers. Een legitimatiebewijs is verplicht.
d. Door inschrijving verklaart de klant zich akkoord met de bepalingen van deze algemene voorwaarden.
e. Leners zijn lid tot wederopzegging

Wijzigingen persoonsgegevens
a. Wijzigingen van contactgegevens dienen tijdig te worden doorgegeven.
b. Indien wijzigingen niet worden doorgegeven, kan Bibliotheek Borne niet verantwoordelijk worden gesteld voor het niet ontvangen van berichtgeving.

Opzeggen van het abonnement
a. Opzegging kan te allen tijde, en dient schriftelijk, telefonisch of mondeling te gebeuren.
b. Opzegging ontslaat de lener niet van de verplichting om openstaande bedragen te voldoen, of materialen die nog in bezit zijn, terug te brengen.

 

Bibliotheek Reglement

Lenerspas
a. Na inschrijving ontvangt de lener een lenerspas.
b. Verlies of diefstal van de lenerspas moet worden gemeld bij Bibliotheek Borne. Wordt verlies of diefstal niet gemeld dan is de lener verantwoordelijk voor de materialen die worden geleend op de verloren of gestolen pas.
c. Aan een vervangende pas zijn kosten verbonden.
d. Het uitlenen van de lenerspas aan derden is niet toegestaan.

Abonnementsgeld
a. Leners tot 18 jaar, woonachtig in de gemeente Borne betalen geen abonnementsgeld.
b. Leners vanaf 18 jaar betalen jaarlijks abonnementsgeld.

Leenvoorwaarden
Leentermijn
a. De leentermijn is 4 weken. In de zomervakantie van de basisschool wordt de uitleentermijn verlengd naar 6 weken. Wanneer u met vakantie gaat kunt u aan de balie van de bibliotheek een langere uitleentermijn vragen, de maximale uitleentermijn is 6 weken.

Terugbrengen en vervangingskosten
a. De materialen dienen op tijd te worden teruggebracht.
b. Bij overschrijding van de leentermijn wordt te laat geld gevraagd.
c. Wordt het geleende materiaal niet teruggebracht, dan wordt het door Bibliotheek Borne vervangen. De kosten worden bij de lener in rekening gebracht.
d. Bij achterstallige bedragen of vervangingskosten wordt de vordering aan een incassobureau overgedragen.

Schade en verlies
a. De lener dient verloren of beschadigd materiaal te vergoeden. Voor de schade wordt uitgegaan van de vervangingskosten.
b. Na vergoeding van vervangen materiaal is het materiaal eigendom van de lener.
c. Wordt het verloren materiaal alsnog binnen 3 maanden teruggebracht dan ontvangt u het betaalde bedrag voor de vervanging terug.

Abonnementsvormen, tarieven en leentermijnen kunnen jaarlijks (per 1 januari) worden aangepast. Door inschrijving verklaart de lener zich akkoord met de bepalingen van deze algemene voorwaarden.

Januari 2021