Bibliotheek

Terug naar bibliotheek

Taalhuis Borne

Taalhuis Borne is hét huis voor informatie & advies rondom taal.

Iedereen die beter Nederlands wil leren lezen en schrijven kan daar terecht, want in het Taalhuis hebben en maken we tijd voor taal!

Bij het Taalhuis werken docenten en vrijwilligers. Samen wordt er gekeken wat een bezoeker nodig heeft en ga je samen met een docent en/of vrijwilliger aan de slag. Ook voor beter leren rekenen of werken met de computer kan je je melden bij het Taalhuis.

Nog altijd is het zo dat veel mensen (ongeveer 1 op de 9 volwassenen) onvoldoende kunnen lezen en schrijven om te kunnen participeren in de samenleving: een mail sturen, een bijsluiter lezen, een treinkaartje kopen, een formulier van de gemeente invullen. Allemaal zaken en informatie die van belang zijn.

Samen kunnen we veel doen om mensen, die moeite hebben met lezen en schrijven een stap vooruit te helpen. Dat weet onze Bornse bibliotheek maar al te goed en wil daarom zoveel mogelijk informatie beschikbaar én toegankelijk maken. Want laaggeletterdheid zorgt voor persoonlijke problemen op de arbeidsmarkt en in het dagelijks leven.

Ook is het de bedoeling dat het Bornse Taalhuis uiteindelijk geheel en al in teken van taal-voor-iedereen komt te staan, waar bijvoorbeeld ook nieuwe talen geleerd kunnen worden. Twents, Spaans, Japans of Engels, om maar iets te noemen. Samen werken we naar een all-in-one taalcentrum toe, voor elk niveau.

Voor informatie en advies kun je terecht bij de balie van het Kulturhus. Ook kun je contact opnemen met de coördinator van het Taalhuis via taalhuis@kulturhusborne.nl of T. 074-2657 200.

 

Taalcafé Borne

Wil je de Nederlandse taal beter leren spreken, kom dan naar het Taalcafé in het Kulturhus. Juist voor mensen met een migrantenachtergrond is het een plek om te oefenen. Vrijwilligers helpen hierbij.

Dat kan in de vorm van een gesprek of spel. De dagelijkse dingen kunnen voorbij komen, bijvoorbeeld aan de hand van beeldmateriaal (voeding, wonen, gezondheid etc.
Wandel spontaan binnen op de woensdag en ontmoet elkaar. We beginnen om 09.30 uur.

Elke woensdagochtend (behalve in de schoolvakantie)
Van 09.30 tot 11.00 uur
Kulturhus Borne
Deelname is kosteloos.

Voor meer info: taalhuis@kulturhusborne.nl

Taalcafé Borne

VoorleesExpress | Geen kind zonder voorlezen

Niet alle kinderen worden thuis (voldoende) voorgelezen. Als kinderen te weinig met boeken en lezen in aanraking komen, beginnen zij vaak met een taalachterstand aan de basisschool. Kinderen die op jonge leeftijd voorgelezen worden, kennen veel meer woorden. De kans dat zij beter presteren op school is daardoor aanzienlijk groter.

Voor wie?
De VoorleesExpress helpt gezinnen om de taalontwikkeling van hun kinderen (van 2 tot en met 8 jaar) te stimuleren.

Omschrijving
De VoorleesExpress introduceert het voorleesritueel bij gezinnen om zo de taalontwikkeling van kinderen te stimuleren en de leescultuur thuis te verbeteren.
Het leesplezier staat daarbij centraal: samen lezen is leuk en gezellig!
Een vrijwillige voorlezer komt twintig keer bij een gezin thuis en maakt de kinderen en ouders enthousiast over (interactief) voorlezen, boeken en verhalen. Ook maakt het gezin kennis met de mogelijkheden en het aanbod van de Bibliotheek. De VoorleesExpress wordt in Overijssel uitgevoerd door het Netwerk van Overijsselse Bibliotheken

Meer informatie
VoorleesExpress Borne
de Bibliotheek Borne
Projectleider: Ina van der Beek
0612072335
Email: voorleesexpress@bibliotheekborne.nl

Kijk voor meer informatie op www.voorleesexpress.nl/locatie/borne.

VoorleesExpress | SodaProducties