Bibliotheek

Terug naar bibliotheek
VoorleesExpress

VoorleesExpress

De VoorleesExpress zorgt ervoor dat kinderen die moeite hebben met taal extra aandacht krijgen. Vrijwilligers hebben twintig sessies met een gezin. Je ontmoet elkaar thuis, ziet elkaar online of op een openbare plek. Samen met de ouders ga je lekker aan de slag met taal en (voor)lezen. Bibliotheken vormen de verbinding tussen onderwijs, welzijn en thuis.  De VoorleesExpress sluit aan op andere landelijke leesbevorderingsprogramma's zoals Boekstart en de Bibliotheek op School. Het project helpt de bibliotheek om haar maatschappelijke positie vorm te geven, meer met vrijwilligers te werken en laag taalvaardige gezinnen met jonge kinderen te bereiken.

Lees meer over de VoorleesExpress.