AMV is een veelzijdige muzikale start voor jonge kinderen (groep 2). Op pakkende wijze maakt je kind kennis met vele aspecten van de muziek. Er wordt iedere week gespeeld en gezongen en zo wordt spelenderwijs het gehoor, en het maat- en ritmegevoel ontwikkeld.  De kinderen leren spelenderwijs dat muziek hoog-laag, langzaam-snel, hard-zacht kan zijn. Natuurlijk gaan we ook aan de slag met zingen, bewegen op muziek en gaan we spelen op eenvoudige instrumenten.  De eerste les is op donderdag 26 januari van 14.50 tot 15.20 uur. De cursus bestaat uit 15 lessen. In de schoolvakanties is er geen les.