Cultuureducatie

Cultuuronderwijs op elke school en voor ieder kind in Borne. Dat is waar wij aan werken.

Cultuureducatie in Borne

Cultuureducatie in Borne

Vanuit het Kulturhus wordt door de coördinator cultuureducatie het cultuureducatieprogramma voor de negen basisscholen in de gemeente Borne samengesteld. Dit wordt gefinancierd door de scholen, gemeente en provincie. Het doel van de gemeente is om kinderen in aanraking te laten komen met alle disciplines van cultuureducatie. Zo kunnen ze hun talenten en interesses ontdekken.

Scholen kunnen uit een aantal activiteiten kiezen. Zo kan een groep een voorstelling bezoeken of deelnemen aan een workshop die past bij een thema dat op school wordt behandeld. Op deze manier wordt de activiteit een passende aanvulling op het lesprogramma. In 2023-2024 zal het cultuureducatie thema 'Op Reis' zijn. Het keuzeprogramma voor de scholen kan hier worden ingezien.

Naast de wisselende keuzeactiviteiten zijn er een aantal lokale activiteiten die jaarlijks of tweejaarlijks terugkeren in het programma. Dit zijn het bezoek aan de Bornse synagoge, Veteraan in de Klas, Monumentendag voor groep 7 en 8; Schrijver in 't Kulturhus voor groep 4 in samenwerking met de bibliotheek; de programma's voor groep 1 t/m 8 bij Museum Bussemakerhuis en Kunst in de Klas voor groep 2 en 5 waarbij een echte kunstenaar een kunstles geeft Het doel is om ook elk jaar met een aantal groepen het werk dat tijdens deze workshops is gemaakt te exposeren.

Cultuureducatie in Beeld

Cultuureducatie workshop in Borne

Cultuureducatie?

Met cultuureducatie krijgen leerlingen de kans om hun talenten en interesses op diverse gebieden te ontdekken. Disciplines binnen cultuureducatie zijn beeldende kunst, dans, drama, erfgoed, literatuur, media, muziek en techniek. Cultuureducatie stimuleert natuurlijk de creatieve ontwikkeling van kinderen maar kan ook de persoonlijke ontwikkeling en sociale ontwikkeling positief beïnvloeden en helpen bij het ontwikkelen van een onderzoekende, leergierige houding. Cultuureducatie is een aanvulling op het curriculum van de school. Het kan goed worden gecombineerd met vakken binnen wereldoriëntatie maar ook met taal en rekenen en er zijn raakvlakken met burgerschap. “Cultuureducatie geeft plezier en draagt bij aan het algemene welzijn.”

 

Muziekakkoord Borne 2022

Lokaal Muziekakkoord

In Borne is er extra aandacht voor muziek in in het basisonderwijs. In juni 2022 is het Lokaal Muziekakkoord gesloten. Hiermee hebben de de scholen, gemeente, muziekschool, muziekverenigingen en Borne Sport het doel ondertekenend om in 2030 alle basisschoolleerlingen structureel goed muziekonderwijs te willen bieden. Momenteel wordt er gewerkt om een vakleerkrachtmuziek op alle scholen te krijgen.

Meer informatie over het muziekakkoord is te vinden via Méér Muziek in de Klas.

Meer Muziek in de Klas & Muziekakkoord

null

 

Cultuureducatie met Kwaliteit

In het landelijke programma Cultuureducatie met Kwaliteit werken overheden, scholen en culturele instellingen samen om kunst en cultuur een vaste plek in het lesprogramma te geven. Binnen Overijssel selecteert Rijnbrink een aantal aanbieders met leerlijnen waar scholen uit kunnen kiezen om net wat meer met cultuureducatie te gaan doen. In Borne biedt de muziekschool  'Orkest in de Klas' aan in samenwerking met lokale muziekverenigingen.

Tijdens dit project krijgen leerlingen uit groep 5 en 6 de kans om een instrument uit een harmonieorkest te leren spelen. Het instrument mag ook kosteloos mee naar huis om te oefenen. Aan het eind volgt er een uitvoering met een écht harmonieorkest. In schooljaar 2022-2023 heeft Beekpark hier een schoolbreed project van gemaakt: met dans- en muzieklessen voor alle groepen en een gezamenlijk afsluitend optreden in het openluchttheater in Hertme. In schooljaar 2023-2024 gaan De Optimist, Jan Ligthart en ‘t Oldhof van start met een soortgelijk project. Cultuureducatie met Kwaliteit kan ook op een heel andere manier worden ingestoken. Zo gaat basisschool Flora in 2024 met een professional aan de slag om de expressievakken met wereldoriëntatie te koppelen om meer samenhang in het onderwijs te creëren.

Vragen of telefonisch boeken?

Bel 074 265 72 00

Kulturhus, het gebouw waar wordt geleerd, gespeeld, gelezen en geleefd, waar je ontmoet, niks hoeft en waar heel veel mogelijk is.

Meer over Kulturhus
IK HEB
EEN MOOI
IDEE!

Kom d'r in dan
ku'j d'r oet kieken