Over Kulturhus Borne

Liever in 'tTWENTS?

Kulturhus, het gebouw waar wordt geleerd, gespeeld, gelezen en geleefd, waar je ontmoet, waar niks hoeft en waar heel veel mogelijk is.

Waar wij voor staan

Waar wij voor staan

Kulturhus "De Bijenkorf" Borne wil vanuit betrokkenheid, deskundigheid en verantwoordelijkheid met haar voorzieningen, producten en diensten het welzijn en de cultuurbeleving van de Bornse samenleving bevorderen. Daarbij willen we de burgers zo veel mogelijk betrekken door ze te laten participeren in de verschillende projecten.

Het Kulturhus ziet haar missie in het ontwikkelen, realiseren en onderhouden van een lokale, sociale en culturele infrastructuur waarbinnen burgers hun eigen richting kunnen geven aan het culturele en maatschappelijke leven.

4 kernwaarden

Verbinden

Wij willen bijdragen aan het verbinden van mensen. We doen dat door naar buiten te treden, door samen te werken met de inwoners en met de verenigingen en het “noaberschap” te bevorderen. Wij helpen bij het ontwikkelen van culturele, educatieve en maatschappelijke activiteiten die betrokkenheid en wederzijdse verbondenheid stimuleren. Het Kulturhus bieden we als centrale plek voor ontmoeting van individuele burgers, verenigingen, zelfstandig ondernemers en huurders.

Iedereen

Wij zijn er voor iedereen. Om dat te kunnen realiseren willen we onze doelgroepen kennen, aansluiten bij hun belangstelling en inspelen op hun vragen. We zullen initiatieven steunen, inspireren en uitnodigen om deel te nemen aan ons aanbod, als aanbieder of als gebruiker. Wij leggen verantwoording af voor wat we doen en zijn voortdurend uit op verbetering.

Uitdagen

Wij dagen uit, innoveren, stimuleren en faciliteren. Onze omgeving, elkaar en onszelf. In het uitdagen bevindt zich de prikkel om met durf naar voren te blijven bewegen. Wij vertrouwen op de energie die daarmee wordt opgewekt, in onze omgeving en in onszelf. Met maatschappelijk ondernemerschap bieden we een podium voor de initiatieven van onze inwoners. Door minder kaders op te werpen en vrije ruimte te creëren proberen we inspiratie en initiatieven aan te jagen.

Evenwicht

We nemen de verantwoordelijkheid voor een gezonde en professionele bedrijfsvoering, het aanboren van nieuwe financiële bronnen en het onderhouden van een constructieve relatie met de Gemeente Borne. We wegen risico’s en maken gewetensvolle keuzes voor zowel commerciële keuzes als voor maatschappelijke meerwaarde met als voorwaarde dat ze bijdragen aan de verwezenlijking van onze doelstellingen.

Financiën

Financiële verantwoording van de Stichting Kulturhus De Bijenkorf Borne is te verkrijgen via directeur Frank Droste. Stuur hiervoor een e-mail naar frank.droste@kulturhusborne.nl

ANBI-erkenning

De officiële naam van Kulturhus Borne luidt Stichting Kulturhus De Bijenkorf Borne. De stichting is ANBI-erkend onder RSIN-nummer 8523.33.821 en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 56855524.

 

Raad van Toezicht

Hans ter Beek - Voorzitter
Rianne Buist - Lid
Hans Bekker - Lid
Maureen Welhuis – Lid
Charlotte Geels - Lid

Downloads

Vragen of telefonisch boeken?

Bel 074 265 72 00

Kulturhus, het gebouw waar wordt geleerd, gespeeld, gelezen en geleefd, waar je ontmoet, niks hoeft en waar heel veel mogelijk is.

Meer over Kulturhus
IK HEB
EEN MOOI
IDEE!

Kom d'r in dan
ku'j d'r oet kieken