Wat staat er op het programma

zondag 10 december 2023
literair
Filosofiecafé Twente

Filosofiecafé Twente

Noelle Aarts over Verbinding in tijden van verdeeldheid
Aanvullende informatie:

Noelle Aarts over Verbinding in tijden van verdeeldheid – over de kunst van de dialoog
Het gesprek is een van de belangrijkste, zo niet het belangrijkste middel om verschillen te overbruggen tussen mensen die vanuit verschillende achtergronden op elkaar zijn aangewezen. Onderzoek én ervaring laten echter zien dat gesprekken tussen andersdenkenden lang niet altijd succesvol verlopen. Met een succesvol gesprek bedoel ik een gesprek dat als bevredigend wordt ervaren door alle betrokkenen. Hoe komt het dat we het zo ingewikkeld vinden om te praten met andersdenkenden? Hoe verlopen die gesprekken, zijn daar patronen in te ontdekken en hoe kunnen we die begrijpen? Wat is een dialoog, en hoe kunnen we een gesprek ombuigen van een gepikeerde discussie naar een constructieve dialoog?

Over Noelle Aarts
Noelle Aarts is cultureel antropoloog en communicatiewetenschapper en hoogleraar Socio-ecologische interacties bij het Institute for Science in Society (ISiS) aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. In onderzoek en onderwijs richt zij zich op gesprekken tussen mensen die zich vanuit verschillende achtergronden en belangen bezighouden met complexe maatschappelijke opgaven. Ze heeft gepubliceerd over verschillende onderwerpen, zoals conflict en onderhandeling in socio-ecologische transformatiecontexten (bijv. in levende laboratoria voor biodiversiteitsherstel), omgaan met ambivalentie bij het oplossen van complexe problemen, en netwerkvorming en zelforganisatie voor duurzaam landgebruik.

Info en aanmelden
De toegangsprijs is € 12,50 inclusief een kop koffie of thee (studenten: € 5,=). Een kaartje kunt u kopen aan de zaal, maar alléén met een pinpas. Ook kunt u vooraf reserveren door uiterlijk op de donderdag voorafgaand aan de zondag waarop de lezing wordt gehouden € 12,50 over te maken op IBAN-nummer NL91 RABO 0198 2534 19 t.n.v. Filosofiecafé Twente onder vermelding van ‘lezing Aarts’. De zaal gaat om 13.45 uur open.

NB Als u vooraf hebt betaald kunt u zich uiterlijk tot 24 uur van tevoren afmelden om uw geld terug te krijgen.

Filosofiecafé Twente

Noelle Aarts over Verbinding in tijden van verdeeldheid

Wanneer

zondag 10 december 2023

Aanvang

14:00 uur

Einde

16:00 uur

Entree

€ 12,50, studenten: €5,00

Zaal

V1

Tickets bestellen is niet mogelijk.